Sp.a vraagt compensatie inschrijvingsgeld kunstacademie

Bram De Geeter: 'Heel wat lessen werden geschrapt.'


Geraardsbergen. Docenten van de kunstacademie verrichten halve wonderen om tijdens de coronacrisis hun leerlingen te bereiken en hen, ondanks de beperkingen, bij te scholen. Maar omwille van de geldende maatregelen, krijgen de cursisten natuurlijk niet dezelfde dienstverlening als normaal. De socialisten vragen dat er wordt nagedacht over een compensatie.

Door de maatregelen van de lockdown light kunnen de lessen in de kunstacademie niet meer doorgaan. ‘Het is wonderlijk om te zien hoe de docenten van de kunstacademie alles uit de kast halen om toch nog ‘les’ te kunnen geven’, zegt raadslid Bram De Geeter. Sp.a vindt dat de leerkrachten van de stedelijke kunstacademie een dikke pluim verdienen. De Geeter: ‘Het is mooi om vast te stellen hoeveel creativiteit en beroepseer er in de KA van Geraardsbergen aanwezig is!’

Maar de leerlingen krijgen als gevolg van de heersende maatregelen natuurlijk niet de dienstverlening die hen normaal gezien te beurt zal vallen. ‘Wij vinden dan ook dat er moet nagedacht worden over een compensatie’, aldus De Geeter. ‘Het meest voor de hand ligt een vermindering van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2020-2021,’ vindt het raadslid, ‘dat wordt in bepaalde andere steden en gemeenten trouwens ook toegepast.’

Idealiter beslist de Vlaamse overheid tot een algemene tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld voor alle (kunst)academies en muziekscholen. “Dat zou het voor de stad eenvoudiger maken om een korting op het inschrijvingsgeld toe te kennen,’ volgens De Geeter, ‘aangezien bepaalde lessen of uren door de stad worden gefinancierd en andere door de Vlaamse overheid.’ Voor de socialisten mag het bestuur ook een andere manier van tegemoetkoming voorzien. ‘Het belangrijkste is dat men maatregelen neemt om zeker geen leerlingen te verliezen,’ besluit De Geeter, ‘en zeker geen leerlingen uit sociaal minder sterke milieus.’

Julien Borremans