Woonzorgcentrum Egmont start met COVID-19 testen

In de verdere strijd tegen het coronavirus, start het Woonzorgcentrum Egmont vandaag met de testen op het COVID-19 virus, voor zowel bewoners als personeel.

Daartoe hebben ze de nodige testkits en bijhorende instructies ontvangen via het Agentschap Zorg & Gezondheid.
De testen bij bewoners worden afgenomen door de hoofdverpleegkundigen onder begeleiding van Coördinerend en Raadgevend arts Dr. Schockaert. De testen voor alle personeelsleden werkzaam in het Woonzorgcentrum worden uitgevoerd door de externe dienst voor preventie, Securex. In totaal zullen 379 testen afgenomen worden, waaronder 187 bij bewoners en 192 bij de personeelsleden.
Alle testen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en instructies bepaald in de teststrategie van het Agentschap Zorg & Gezondheid. De staalafnames worden geregistreerd in de daarvoor voorziene toepassing van de federale overheid waar ook de analyse door het labo aangevraagd wordt. Het labo laadt de resultaten van de analyse nadien op in dit systeem, waar de arts ze kan raadplegen. In geval van positieve COVID-19 tests, zullen de betreffende bewoners en personeelsleden persoonlijk op de hoogte gebracht worden.
In tussentijd blijven alle medewerkers van het Woonzorgcentrum er alles aan doen om de verspreiding van het virus te minimaliseren en iedereen veilig te houden. Alle veiligheidsmaatregelen, waaronder het verbod op extern bezoek, blijven dan ook tot nader order van kracht.