Lions Club Herzele schenkt 12.000 euro aan Herzeelse scholen

Op vraag van schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers trekt Lions Herzele 12.000 euro uit voor de Herzeelse scholen. Het geld is bedoeld voor de aankoop van laptops of notebooks, of voor eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de computerklas.

“Binnenkort gaan de scholen terug open voor een beperkt aantal leerjaren. De directies en leerkrachten blijven dus voor een groot stuk aangewezen op digitaal lesgeven”, zegt Benjamin Rogiers, schepen van Onderwijs. “Er wordt aan leerlingen gevraagd om digitaal les te volgen en/of digitaal taken te maken. Maar dat is geen evidentie als je thuis geen laptop of computer hebt. Deze jongeren willen hun taken maken, maar kunnen het niet. En dus lopen ze misschien een leerachterstand op.”

Lions Herzele springt in de bres. “We schenken 12.000 euro aan de Herzeelse scholen”, vertelt Rudy Krikillion, voorzitter van de Lions. “Dit geld kunnen de scholen gebruiken om laptops of notebooks aan te kopen voor deze leerlingen. Of ze kunnen het geld besteden aan noodzakelijke aanpassingen in hun computerklas.”

“Het bedrag wordt verdeeld over alle onderwijsnetten in Herzele”, gaat schepen Benjamin verder. “De lagere scholen krijgen elk 1000 euro. Het gaat om VBS Borsbeke, VBS Wijnhuize-Hillegem, VBS Steenhuize, VBS Herzele, GBS Herzele, GBS Borsbeke, GBS Sint-Lievens-Esse en GO! De Trampoline. Onze twee middelbare scholen, GO! Atheneum Herzele en het Sint-Paulusinstituut krijgen elk 2000 euro.”

“We leggen wel nog een voorwaarde op”, besluit Rudy Krikillion. “We vinden het belangrijk dat de scholen aan de Herzeelse ondernemers denken bij het aankopen van laptops of een lokale schrijnwerker aanstellen voor eventuele aanpassingen aan de computerklas! Zo steunen we als Lions ook onze lokale economie.”