Reeds meer dan 25000 mondmaskers verspreid in Brakel

Het college heeft de aankoop van herbruikbare mondmaskers goedgekeurd. Dit bij de firma ALSICO te Ronse. Iedere Brakelaar ouder dan 12 jaar (leeftijd waarop een mondmasker ook verplicht is op school) zal een herbruikbaar mondmasker ontvangen. Meer info kan gevonden worden op:

Home


Dit is een herbruikbaar masker; gemaakt van synthetisch weefsel met een bewezen filtercapaciteit en dat voldoet aan de norm NBN/DTD S 65-001:2020.
In de marge hiervan wenst het college de visie achter de aankoop en verdeling van mondmaskers te duiden.
In een eerste fase van de Corona-pandemie werden o.a. duizenden niet-chirurgische mondmaskers aangekocht en verdeeld onder lokale “zorgverstrekkers”.
Een niet-volledig overzicht:
Huisartsenkring Panacea : 700 mondmaskers — 10 beschermingspakken — 2000 handschoenen — 110 schorten – Rusthuizen o RVT Rusthuis Najaarszon : 1000 mondmaskers — 10 shields — 500 handschoenen o Sint-Fansiscustehuis : 1000 mondmaskers — 500 handschoenen o Residentie Vulpia (Neerhof) : 1000 mondmaskers — 10 shields — 500 handschoenen – Huisartsen: 1900 mondmaskers — 1600 handschoenen — 9 shields — 13 beschermingspakken Kinderdagverblijf Zwalmnestje : 300 mondmaskers — 300 handschoenen Vita ambulance : 6 beschermingspakken – Kinesisten — osteopaten — zelfstandige verpleging- vroedvrouwen – tandartsen : 3500 mondmaskers — 370 handschoenen Bpost : 350 mondmaskers

Dit naast het verdelen van mondmaskers aan bijvoorbeeld De Kleppe, De Rank en de brandweer Vlaamse Ardennen.
Ondertussen werden gratis materialen ter beschikking gesteld van vrijwilligers die mondmaskers aan het maken zijn. Deze mondmaskers worden ter beschikking gesteld van alle lokale scholen in het licht van de heropstart.
Op het moment van de aankoop van de niet-chirurgische mondmaskers was er nog geen definitief zicht op het al dan niet verplicht maken van het gebruik van mondmaskers en op mogelijke leveranciers. Samen met de aankoop van al deze maskers werden dan in de tweede fase ook niet-chirurgische mondmaskers gekocht voor alle Brakelaars. Deze worden momenteel via bpost verdeeld.

Samengevat werden dus reeds meer dan 25.000 mondmaskers verspreid.
Met de aankoop van de herbruikbare mondmaskers is nu een volgende fase in dit programma gestart. Het geraamde bedrag van deze aankoop is afgerond 41.000 euro.
Deze herbruikbare mondmaskers worden (o.v.) geleverd vanaf midden mei. Ondertussen wordt onderzocht hoe deze zullen verspreid worden onder de bevolking.