Strijdvaardig actiecomit é ‘Geen asbest in ons nest’ rekent op u

Bezwaarschriften indienen voor 25 mei

Op 22 april heeft de provincie Oost — Vlaanderen de aanvraag van Balegro ontvankelijk verklaard. Op 30 april 2020 werd het openbaar onderzoek gestart. Het actiecomit é ‘Geen asbest in ons nest’, schoot direct uit de krammen en blijft hevig protesteren tegen de inplanting van een asbeststort in de steengroeve Balegem, het rekent op de bevolking om massaal bezwaren in te dienen. Je kan daarvoor het formulier gebruiken dat in alle brievenbussen werd gedropt ‘Betreft bezwaar Openbaar onderzoek Balegro Asbestdeponie’. LET WEL: de bezwaarschriften moeten ingediend worden voor 25 mei. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Het actiecomit é, gesteund door het gemeentebestuur, gaat niet akkoord met de plannen van de firma Balegro om een asbeststort in te richten in de steengroeve. Ze vinden dat een asbeststort niet kan in de buurt van een ruime woonkern en school. ‘Gevaarlijke stoffen horen niet thuis in onze mooie landelijke gemeente, landelijke regio’, klinkt het strijdvaardig. Wat voorafging.

Toen in mei 2019 de plannen bekend raakten, ontstond onmiddellijk een tsunami van ongenoegen. Buurtbewoners richten meteen het buurtcomit é ‘Geen asbest in ons nest’ op. Maar ook in het naburig Sint — Lievens — Houtem en Zottegem klinkt ongerustheid. De firma Balegro diende op 24 februari 2020   een dossier in bij de Deputatie Oost — Vlaanderen. De aanvraag werd ontvankelijk verklaard. Het buurtcomit é blijft alles met argusogen volgen, en stelde een bezwaarschrift op dat u kan gebruiken om uw bezwaar kenbaar te maken. Je kan uw bezwaarschrift bezorgen op een van de volgende adressen:

BALEGEM: Berg 44 (bij voorkeur), Houte 73, Houte 35a, Evelandweg 7, Walzegem 26, Geraardsbergsesteenweg 280, Leeg Bracht 39a.

OOSTERZELE: Groenweg 22b, Moortselbosstraat 16.

SCHELDEWINDEKE: Gaversesteenweg 46, Oude Heirbaan 7

SINT — LIEVENS — HOUTEM: Blareveld 9

OOMBERGEN: Astridlaan   20.

Indien u zich moeilijk kan verplaatsen, gelieve uw adres door te geven via mail: asbestprotest@gmail.com, 0473 / 92 46 76, dan komt men het bezwaarschrift bij u thuis ophalen. Het is toegelaten dat binnen een gezin ELK gezinslid apart een bezwaar kan indienen. Je mag uiteraard ook een eigen bezwaarschrift indienen. Info: asbest.balegem.be.    ‘We zijn gekant tegen het stort, het brengt de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid in gevaar. Het schadelijke effect van asbest op de gezondheid staat buiten kijf en het risico dat er tijdens het transport of de verwerking van het asbest schadelijke stoffen vrijkomen, is onaanvaardbaar hoog. De groeve ligt in de onmiddellijke nabijheid van een woonkern met veel jonge gezinnen en op zeer beperkte afstand van de dorpskern van Balegem. Langs de site liggen heel wat wandel- en fietsroutes die frequent gebruikt worden voor recreatie. Aangezien asbestvezels zich door de wind ver kunnen verspreiden, lopen niet enkel buurtbewoners in de nabije omgeving van de site gevaar, maar ook inwoners van Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. De aanvoer van het asbest zal voor extra vrachtvervoer zorgen, wat de druk op de N42 nog verder zal doen toenemen,’ klonk het al bij aanvang bij het actiecomit é ‘Geen asbest in ons nest’. De bezwaren en opmerkingen staan netjes opgesomd in het bezwaarschrift.       Reporter 17.

De voorstelling van het project is vanaf maandag 11 mei a.s. om 19 uur te consulteren op  https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfrI55X3MtnnPiDlGKvbEcqaun0mWcD1&playnext=1&index=1

Vragen kunnen gesteld worden t.e.m. woensdag 13 mei 2020 via  infovergaderingbalegro@oosterzele.be.

Het antwoord op de gestelde vragen wordt opnieuw via bovenstaand youtube-kanaal gepost op maandag 18 mei a.s. om 19 uur. Vrijdag 29 mei a.s. (einde van het openbaar onderzoek) worden de video’s offline gezet.

Meer info is te vinden op de gemeentelijke website.