Stephan Bourlau: ‘Afgelasting SKODA Challenge kost de belastingbetaler tussen de €35.000 en €50.000.’


Geraardsbergen. Wegens de coronacrisis werd de triatlonwedstrijd SKODA Challenge Geraardsbergen van 7 juni afgelast en mogelijks naar 2021 doorgeschoven. De organisatoren lieten in hun persmededeling verstaan dat de kosten van de omboeking naar 2021 door Challenge Geraardsbergen zal worden gedragen. Maar volgens Stephan Bourlau (Het Alternatief) is daarmee het financi ële plaatje niet rond. Stephan Bourlau stelt dat de Geraardsbergse belastingsbetaler tussen de €35.000 en €50.000 zal moeten ophoesten om de afgelasting van de triatlonwedstrijd te betalen. We vroegen schepen van Sport V éronique Fontaine (Open Vld) om een reactie om een reactie maar die gaf niet thuis.

COVID-19 velt SKODA Challenge Geraardsbergen
SKODA Challenge Geraardsbergen werd afgelast. Maandag 6 april besliste het College van Burgemeester en Schepenen, op vraag van de race directors om SKODA Challenge Geraardsbergen, om de triatlon af te gelasten. De organisatoren: ‘Ten gevolge de huidige, wereldwijde gezondheidscrisis zien ook wij ons genoodzaakt onze wedstrijd van 7 juni 2020 af te gelasten. In alle omstandigheden wensen wij de gezondheid van atleten, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers voorop te plaatsen.’

SKODA Challenge Geraardsbergen is een triatlonwedstrijd met een internationaal karakter. Ongeveer 400 atleten uit 32 verschillende landen zouden eraan deelnemen. De wedstrijd wordt uitgesteld naar 2021 en in een persmededeling lieten de organisatoren weten de volledige kost van omboeking te dragen: ‘De kosten van de omboeking naar 2021 draagt Challenge Geraardsbergen volledig zelf. De atleet zal niets worden aangerekend.’

Hoeveel kost dat feestje?
‘De indruk wordt gewekt dat daarmee het financi ële plaatje rond is,’ laat Stephan Bourlau (Het Alternatief) optekenen, ‘De afgelasting van de wedstrijd kost de stad Geraardsbergen veel geld. Heel wat kosten kunnen immers niet worden gerecupereerd.’
Volgens Stephan Bourlau is er al zeker €10.000 aan investeringen die bij de volgende editie niet meer bruikbaar zijn, zoals finisher shirts, medailles… ‘Daar komt nog bij dat de vaste kost aan Challenge family van €20.000 wel dient betaald te worden en dat iedere poging om het bedrag te verminderen op een ‘njet’ stuitte. Daarbovenop komen er nog extra kosten die niet te voorzien waren. De rekening loopt op.’

Het AGB (het autonoom gemeentebedrijf) hoopt via de annulatieprocedure €5.000 te recupereren. ‘Maar ondanks deze opsteker zal de afgelasting de stad Geraardsbergen €35.000 kosten en nog eens €2.000 om de advocaat te betalen’, laat Stephan Bourlau verstaan. Is daarmee het financi ële plaatje rond? ‘Helaas niet,’ verduidelijkt de fractieleider van Het Alternatief, ‘Indien er in de toekomst geen wedstrijden meer worden georganiseerd, dan komen er nog eens €15.000 bij voor niet te recupereren zaken waarop het logo van Challenge Family werd aangebracht.’

‘De kosten van de omboeking van de atleten naar 2021 en de factuur van de annulatie worden doorgeschoven naar het AGB en komt op het bord van de Geraardsbergse belastingbetaler’, vult Stephan Bourlau aan. De fractieleider van Het Alternatief vraagt zich luidop af waarom in het contract geen mogelijkheid tot annulatie werd opgenomen of een annulatieverzekering werd afgesloten waardoor de kosten serieus konden worden gerecupereerd. ‘Dat is toch een fundamenteel beginsel van goed bestuur.’

Schepen Fontaine
We vroegen schepen van Sport V éronique Fontaine (Open Vld) om een reactie om een reactie maar die gaf niet thuis. Indien ze nog zou reageren, publiceren we haar reactie.

Julien Borremans