JONG-CD&V Zottegem vraagt extra inspanningen om de stap naar psychologische hulpverlening voor jongeren te verlagen

JONG-CD&V Zottegem aan het stadsbestuur om de offici ële hulplijnen rond psychisch welzijn voor jongeren te delen via hun website en de andere communicatiekanalen.

“Het aantal jongeren tussen 16 en 24 jaar met depressieve gevoelens, is verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen tijdens de coronacrisis”, zegt Robin De Cubber, voorzitter van JONGCD&V Zottegem. “Dat blijkt uit een enquête over mentaal welzijn van het wetenschappelijk instituut Sciensano. 3 op de 10 jongeren heeft volgens een internationale maatstaf een depressieve stoornis. Het is duidelijk dat er nog een taboe heerst als het aankomt op mentaal welzijn. Niet iedereen kan er makkelijk over praten met zijn omgeving of durft de stap naar professionele hulpverlening te zetten. Daarom vindt JONGCD&V Zottegem het enorm belangrijk dat drempel naar hulp eerstelijnshulp verlaagt wordt.  Vandaag is er op de offici ële site van de stad heel wat info te vinden over Covid-19. Inwoners van Zottegem kregen al een Corona-infoflits in de brievenbus en kunnen zich inschrijven in de nieuwsbrief. Naast heel wat praktische info, zijn er een aantal tips over hoe we allen psychisch gezond kunnen blijven tijdens deze periode. Wij zijn verheugd dat het stadsbestuur zeer proactief communiceert naar haar bevolking.”

Concreet vraagt JONGCD&V Zottegem aan het stadsbestuur om de offici ële hulplijnen rond psychisch welzijn voor jongeren te delen via hun website en de andere communicatiekanalen. ‘Wie vandaag hulp zoekt, ziet vaak het bos door de bomen niet. Het stadsbestuur kan meehelpen om deze drempel te verlagen door de concrete hulplijnen, zoals die voor mentaal welzijn voor jongeren, mee te geven. Op die manier draagt Zottegem bij aan het mentaal welzijn van de Jeugd.’  

‘Wij hebben onze vraag voorgelegd aan Schepen van Jeugd Lieselotte De Roover (CD&V) en Schepen van Communicatie Brecht Cassiman (N-VA) en zij reageerden positief op ons voorstel. Wij kijken dan ook uit naar de volgende nieuwsbrief en infoflits.’  

Inschrijven op de nieuwsbrief kan via www.zottegem.be/over-zottegem-en-haar- bestuur/publicaties/nieuwsbrief-zottegem