Merelbeke annuleert alle gemeentelijke activiteiten tot en met eind augustus

Het lokaal bestuur Merelbeke heeft alle gemeentelijke activiteiten en evenementen geannuleerd tot en met 31 augustus. Dat geldt ook voor activiteiten die het lokaal bestuur mee organiseert. Er worden bovendien geen ontvangsten georganiseerd in het gemeentehuis.

Externe activiteiten
Merelbeke contacteert momenteel de organisatoren van alle externe activiteiten of evenementen die zouden plaatsvinden in juni, juli en augustus. Als de activiteit nog niet geannuleerd is, geeft het lokaal bestuur geen toelating om ze te laten doorgaan.

Nog geen beslissing voor jeugdactiviteiten
“Die beslissing geldt niet voor de voorziene activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie, zoals de vakantiespeelpleinwerking, kinderopvang, speelstraten en sportkampen”, verduidelijkt burgemeester Filip Thienpont. “Ook over de proclamaties in de gemeentelijke scholen eind juni is nog geen beslissing genomen. We wachten daarvoor op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Als die een positief advies geeft, kunnen de activiteiten doorgaan. Onder strikte voorwaarden, natuurlijk.”

Kermissen in september
“Ook voor de kermisactiviteiten in september wachten we de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad af”, voegt schepen van Kermissen Pascal Rousseaux toe. “We contacteren sowieso alle initiatiefnemers van de gekende externe kermisprogrammaties.”

Opnieuw wekelijkse markt
“De wekelijkse donderdagmarkt op het Kerkplein in Merelbeke-Centrum gaat wel opnieuw door vanaf 21 mei”, benadrukt schepen van Lokale economie en markten Tim De Keukelaere. “We zijn volop in de weer om de herstart op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen.”