Als het politieke Cordon Sanitaire primeert op de huidige Sanitaire crisis: De mondmaskersaga in Haaltert!

De Haaltertse Vlaams Belangfractie hekelt dat ook in deze crisistijden boodschapper belangrijker blijkt te zijn als boodschap.

“Onze fractie speelde kort op de bal nadat in diverse wandelgangen circuleerde dat het dragen van mondmaskers verplicht zou worden op diverse plaatsen na de stapsgewijze heropstart van diverse geledingen van ons dagelijks leven”, zegt fractieleider Pieter De Spiegeleer. “Zeker de verplichting van het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer, maakt(e) het voor een typische pendelaarsgemeente als de onze extra belangrijk om snel en kordaat te handelen. Het regent en regende telefoons en berichten van bezorgde burgers, aan ons adres, voegt hij eraan toe.

Op 22 april diende de lokale VB-fractie een agendapunt in, om m ét spoed over te gaan tot de aankoop van beschermende mondmaskers, voor de ganse Haaltertse bevolking.
De meerderheid communiceerde enkele uren later (sic), na het indienen van het VB-voorstel dat men een dergelijke bestelling reeds geplaatst had, uitgerekend diezelfde 22 april.
Helaas bleek dat men de beslissing tot het plaatsen van die bestelling nam op het college van Burgemeester en Schepenen van 23 april (de dag erna nvdr).
De bestelling zelf werd effectief geplaatst op 29 april. De administratieve afhandeling zorgde en zorgt er dan uiteraard voor dat de Haaltenaar alweer op zijn honger blijft zitten en een bittere portie aankondigingspolitiek in de maag gesplitst krijgt, dit terwijl de bedeling in andere naburige gemeenten al volop aan de gang is.

“Als kers op de zure taart is geweten dat in Haaltert zelf al zelfstandigen bezig waren met het fabriceren en/of verkopen van mondmaskers, nog voor het bestuur elders op zoek ging. Minstens één daarvan stelde burgemeester Baeyens (NVA) persoonlijk en schriftelijk op de hoogte van het feit dat er midden april mondmaskers onmiddellijk leverbaar waren. Mits goede wil was men dus in de regio het goede voorbeeld op vlak van kort op de bal spelen en goed beleid. Helaas zorgen getalm, egotripperij en gebrek aan de wil om samen te werken met het Vlaams Belang ervoor, dat de inwoner van Haaltert nog maar eens het duupje uit de regio dreigt te worden”., besluit lokaal afdelingsvoorziter Jan Schelfhout.

Op 24 april staken de mandatarissen reeds de handen uit de mouwen door het personeel van de — zwaar getroffen – Haaltertse rusthuizen -, te trakteren op mondmaskers. 250 mondmaskers werden afgegeven.
Ook op de kleine markt in Heldergem werden een 100-tal chirurgische mondmaskers verdeeld. Parallel daarmee loopt de actie van Vlaams Belang Haaltert waarbij hoogkwalitatieve katoenen mondmaskers aan de man worden gebracht nog steeds als een trein.