Gemeente onderzoekt of gemeentelijke gebouwen open kunnen voor studerende inwoners

Voor onze studerende inwoners komt de blokperiode eraan. Ieder jaar kunnen zij terecht in de bib om in een rustige omgeving te studeren en zich voor te bereiden op de examens. Gemeente Oosterzele wil nu de mogelijkheden onderzoeken om daarvoor ook andere gemeentelijke gebouwen ter beschikking te stellen, zodat er voldoende ruimte is én de sociale distance kan gerespecteerd worden.

“Het is belangrijk dat onze studenten een rustige plek kunnen vinden om te studeren, zeker in tijden dat ook vele ouders van deze studenten van thuis uit werken. In Oosterzele werd de vraag naar een stille plek al meermaals gesteld door de studenten en uiteraard moeten wij hier op in gaan.” aldus schepen voor Jeugd Elsy De Wilde.

Het college van burgemeester en schepenen zal daartoe een beslissing nemen in het college van dinsdag 19 mei a.s. Studenten die graag gebruik willen maken van deze faciliteiten, kunnen dat nu al laten weten via  info@oosterzele.be.

Gemeente Oosterzele wenst alle studenten alvast veel succes!