Sint-Elisabethziekenhuis blijft ondanks dalende trend Covid-19 pleiten voor social distancing, handalcohol en mond-neusmaskers

Het Sint-Elisabethziekenhuis laat weten dat de piek van de covid-19 infectie in het ziekenhuis duidelijk voorbij is, maar benadrukt dat de maatregelen nog steeds gevolgd moeten worden.

“Het aantal positieve aanmeldingen daalt steeds verder. Daar waar we tijdens de heftigste periode tot bijna 40 covid-positieve pati ënten in huis hadden, is dit aantal gedaald tot 18, waarvan een zestal in revalidatie. Deze week heeft overigens de eerste pati ënt die heel langdurig beademd werd op Intensieve Zorgen, de revalidatie-afdeling huiswaarts kunnen verlaten. Op Intensieve Zorgen verzorgen we nog 4 pati ënten, waarvan slechts één beademd is. Deze gunstige tendens kan evenwel enkel gecontinueerd worden als we allen samen zorg dragen voor social distancing, correct gebruik van handalcohol en het dragen van mond-neusmaskers in het openbaar.”