Ziekenhuisnetwerk met AZ Sint-Elisabeth officieel erkend door Vlaamse overheid

Het ziekenhuislandschap is de laatste jaren grondig veranderd, ondermeer ingevolge de vraag die de overheid aan de ziekenhuizen richtte om zich te verenigen in klinische netwerkstructuren. De bedoeling is dat elk Belgisch ziekenhuis hierbij deel uitmaakt van één klinisch netwerk waarbinnen alle zorgopdrachten worden aangeboden die dicht bij de woonplaats van een pati ënt beschikbaar moeten zijn, zowel qua basisspecialistische als gespecialiseerde zorgverlening.

Met het oog op deze ziekenhuisoverschrijdende samenwerking sloeg het AZ Sint-Elisabeth Zottegem na een lange zoektocht eerst eind 2017 binnen de regio Zuid-Oost-Vlaanderen de handen in elkaar met het AZ Glorieux Ronse, onder de benaming ‘ZoRg’, om ten behoeve van de inwoners van deze regio samen een kwalitatieve basisspecialistische zorg te kunnen verzekeren en verstrekken. Aansluitend volgde daarna in april 2018 de toetreding tot het ruimere ziekenhuisnetwerk ‘E17’ waarvan de eerste structuur dateert van 2015.

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt nu verder geofficialiseerd door de beslissing die de Vlaamse overheid op 11 mei ll. nam om dit E17-netwerk te erkennen als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. Naast het Zottegemse en het Ronsese ziekenhuis maken ook het AZ Groeninge Kortrijk, het O.-L.-V. van Lourdesziekenhuis Waregem, het AZ Maria Middelares Gent, het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze en de Sint-Jozefskliniek Izegem hiervan deel uit. Samen bestrijken deze zeven ziekenhuizen een aaneensluitende regio bestaande uit 40 gemeenten met meer dan 600.000 inwoners, jaarlijks goed voor in totaal meer dan 180.000 ziekenhuisopnames.