‘Maak eindelijk eens werk van een netwerk van gemeentewegen voor stappers en fietsers.’


Geraardsbergen. Armand Matthijs – woordvoerder van Rebus – pleit voor een ‘openluchtsporthal’. Daarvoor heeft Armand Matthijs een heus plan uitgewerkt. Zijn openluchtsporthal beperkt zich niet tot een plaats maar is een verzameling van pleinen, plaatsen, buurten, buurtwegen, trage wegen… waar de fietser en de stapper absolute voorrang heeft tegenover koning wagen. Voor Armand Matthijs is het uiteindelijke doel dat iedereen op een veilige, gezonde, gelijkwaardige en stressloze manier kan bewegen. Armand Matthijs:

‘Met en na de corona-tijden is het meer dan ooit noodzakelijk om alle mensen met elkaar te verbinden en in beweging te brengen-houden. En ook: vakantie en recreatie vlakbij! Concreet vragen we en stellen voor binnen een totale ‘openluchtsporthal’:

 1-voor kinderen:
Sport- en spelmogelijkheden in de buurt en in ieder dorp(speelplein, dorpsschool, -zaal).

 2-voor rollers:
Toegankelijke gebouwen en woonomgeving en alle onwettige hindernissen verwijderen en voetpad-parkeren wegwerken. Verder: zie fietsers

 3-voor stappers:
Vrije voetpaden in woonstraten: alle hindernissen verwijderen en voetpad-parkeren weg; Stappen van in je straat-buurt in alle richtingen: autovrije verbindingen naar en rond dorpen (op bestaande, dikwijls belemmerde) trac és).

 4-voor (gewone) ligfietsers en verschillende nieuwe trage verplaatsingsmiddelen:
-vrije voetpaden voor fietsende kinderen (-10 jaar);
-fietsen van in je straat-buurt naar andere dorpen, stations, Dender, stadsring op bestaande autovrije trac és;
-fietsstraten in alle dorpscentra
-fiets- en schoolstraten in centrum: as Station-Markt en ook vanaf deze as naar stadsring in:
Papiermolenstraat-Reepstraat-Gentsestraat; Wegvoeringstraat- kleine- en Karmelietenstraat; Vredestraat-Boelarestraat; Buizemontstraat.

   5-voor varenden:
Opstapplaatsen in Overboelare, stadscentrum, Gavers, Zandbergen…

Uiteindelijk doel: Iedereen kan zich op gelijkwaardige en wettelijk-veilige, gezonde en niet vervuilende  manier verplaatsen. Detailplannen zijn beschikbaar.Deze rechtszekerheid en gastvrijheid voor eigen bevolking stralen we ook uit naar bezoekers: verblijfs- en recreatiemogelijkheden, aankopen in korte keten, natuur-en cultuurbeleving…

 Informatie: Dit netwerk van gemeentewegen wordt opgenomen in gemeentelijk wegenregister: verplicht op te maken, te actualiseren, ter inzage (gemeentehuis-website gemeente)   Decreet gemeentewegen, artikel 37 van 3.5.2019″