lege zaalvoor gemeenteraad en OCMW-raad te Lierde.

Tweede virtuele gemeenteraad en OCMW-raad te Lierde.

Bijwonen van deze raden op 25 mei 2020 om 20 uur is mogelijk voor alle inwoners.

logo gemeenteraad LierdeWegens de covid 19 maatregelen zal via Microsoft Teams een tweede virtuele gemeenteraad doorgaan te Lierde.

Inwoners en persmensen die deze gemeente- en OCMW raad willen mee volgen hebben nog tot woensdag 20 mei 2020 tijd om zich in te schrijven. Ze kunnen hiertoe hun mailadres bezorgen aan communicatie@lierde.be en worden toegevoegd aan de deelnemerslijst. Zij kunnen uiteraard enkel luisteren en hoe dan ook niet interveni ëren of het woord vragen.

Zij die al deelnamen aan de vorige virtuele zitting worden automatisch weer uitgenodigd.

Tijdens de vergadering zullen enkel de luidsprekers van de burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, de fractieleiders en algemeen directeur zullen standaard actief zijn. Indien de overige   gemeenteraadsleden het woord willen, kunnen zij dit vragen via de Chatfunctie binnen Teams. De algemeen directeur ontvangt dit bericht en zal de voorzitter erop attent maken dat iemand het woord wil.  De voorzitter zal het woord geven aan het gemeenteraadslid zodat deze zijn/haar vraag mondeling kan stellen.

Agenda gemeenteraad.

 1. Besluit van de burgemeester dd 13mei 2020 houdende de organisatie van de gemeenteraad en OCMW raad van 25 mei 2020
 2. Goedkeuren notulen vorige zitting.
 3. Jaarrekening 2019 — vaststelling.
 4. Kwartaalrapportering 1/2020 — kennisname
 5. Rapportering over het verlenen van het visum 2019 — kennisname
 6. IGS Westlede — goedkeuring agenda van de alg.verg. 2 juni 2020
 7. SOLVA — goedkeuring agenda alg.verg. 10 juni 2020
 8. IVLA -goedkeuren agenda buitengewone alg.verg. 25 juni 2020
 9. Loopomloop — samenwerkingsverklaring
 10. Huis van het kind — samenwerkingsovereenkomst 2020-2025
 11. Mondelinge vragen.

Agenda OCMW raad.

 1. Besluit van de burgemeester dd 13mei 2020 houdende de organisatie van de gemeenteraad en OCMW raad van 25 mei 2020
 2. Goedkeuren notulen vorige zitting.
 3. Jaarrekening 2019 — vaststelling.
 4. Kwartaalrapportering 1/2020 — kennisname
 5. Visumplicht en vrijstellingen
 6. Varia