Groen Zottegem roept op om over de partijgrenzen heen na te denken over open ruimte en patrimonium

Op de gemeenteraad van 18 mei stond de verkoop van het oude Vredegerecht in de Grotenbergestraat en de noodwoning op de Buke geagendeerd. “Men zet het stedelijk patrimonium in de uitverkoop en bekijkt onvoldoende de pistes om deze gebouwen (eventueel samen met een private partner) een  goede bestemming te geven”, zegt Groen.

De verkoop van het gebouw, dat jarenlang dienst deed als vredegerecht, werd maandag goedgekeurd.  De statige villa die sinds de jaren ’70 dienst deed  als vredegerecht werd in 2017 gesloten  en staat sindsdien leeg.  Ook een aantal andere gebouwen worden verkocht. Onder andere de noodwoning op de Buke, waar  gezinnen die geteisterd werden door bijvoorbeeld een brand, of gezinnen in een asielprocedure, terecht konden.

Heidi Schuddinck: “Een verkoop genereert éénmalige inkomsten maar de gevolgen van een verkoop heeft dit stadsbestuur niet altijd  onder controle. Dat werd afgelopen maanden pijnlijk duidelijk bij de pastorie in Sint-Maria-Oudenhove. Enkele jaren geleden verkocht de gemeente de pastorie. Een projectontwikkelaar diende een aanvraag in om een appartementsgebouw naast de pastorie te plaatsen én de grote tuin te verharden en met garageboxen te bezaaien. We moeten de buurtbewoners en het actiecomit é Vrienden Van Oudenhove danken dat ze de plannen van de   ontwikkelaar een halt hebben toegeroepen en een mooi stukje Zottegem hebben gered. Met dit verhaal nog vers in het geheugen had ik verwacht dat de stad grondig zou nadenken over de toekomst van haar patrimonium vooraleer te verkopen. We willen toch niet dat dit scenario zich herhaalt voor het prachtige vredegerecht met haar mooie parktuin.  Mits een goed ontwerp is ook een veilige tragewegverbinding mogelijk van de Bijloke via de tuin naar de Doornweg tot de Bevegemse Vijvers voor voetgangers en kinderen.

De coronamaatregelen hebben ons geleerd dat voor physical distancing verdichting met alleen appartementen niet de goede weg is om te bewandelen. Een visie op stadsontwikkeling, met groen en openbare ruimte ten dienste van de burgers, zal iedereen ten goede komen.  

Ook de pastorie ën van Erwetegem en Velzeke wil de stad binnenkort te koop stellen. De stad kan haar verkoopsvoorwaarden stringenter maken en uitbreiden met een goede beschrijving qua toekomstvisie. Het schepencollege is in oktober 2019 in het SURE2050 project gestapt om tot een duurzame vastgoedstrategie te komen tegen zomer 2020. Er zullen zeker ontwikkelaars met visie geïnteresseerd zijn om van het patrimonium van Zottegem een leefbaar project te maken.

“Verschillende gemeenten in Zuid Oost-Vlaanderen doen regelmatig beroep op SOLVA, een intercommunale die heel wat vernieuwende stadsprojecten uitwerkt. Waarom transformeren we  een deel van de tuin van het vredegerecht niet om tot een bruisende en groene plek? Dat moet geen groot of duur project worden, maar zelfs kleinschalige oplossingen of herbestemmingen krijgen niet altijd een kans in Zottegem,” besluit Dieter Everaert.

Bron: https://zottegem.be/over-zottegem-en-haar-bestuur/publicaties/nieuws/zottegem-ontwikkelt-visie-op-eigen-patrimonium.aspx

Gemeenteraad 18 mei 2020