Stad moet dringend sensibiliseren om waterverspilling tegen te gaan


Geraardsbergen. Nog nooit is de droogte zo vroeg zo acuut geweest als nu. ‘De stad moet de inwoners sensibiliseren om waterverspilling tegen te gaan,’ vindt sp.a-gemeenteraadslid Bram De Geeter, ‘Het is immers beter om mensen intrinsiek te motiveren dan te wachten tot er geen andere keuze is om dan strikte regels op te leggen. Daarnaast moet er op lange termijn een beleid gevoerd worden om verharding tegen te gaan.’

‘Begin maart hield ik al een interpellatie op de gemeenteraad over de te verwachten droogte,’ steekt raadslid De Geeter van wal, ‘maar toen het in de week erna bijna zonder ophouden regende, leek mijn voorstel zonder voorwerp. Op dat moment leek het alsof de grondwaterreserves voldoende waren aangevuld.’ Nog geen drie maand later lijkt de situatie acuut. ‘Als het niet gauw begint te regenen, komen we misschien in de problemen tijdens de zomermaanden.’

De Geeter verwacht dat de stad haar steentje bijdraagt. ‘Op korte termijn moet men een sensibiliseringsactie opzetten om de mensen aan te sporen hun waterverbruik te rationaliseren. Het is beter om mensen te motiveren om water te besparen dan te wachten tot het hen moet worden opgelegd. Gezien de ernst van de situatie, zullen de mensen hun gedrag wel aanpassen. Dat hebben we tijdens de coronacrisis overtuigend kunnen vaststellen.’

Deze sensibiliseringsactie zal trouwens niet enkel deze zomer moeten gevoerd worden. ‘Water zal steeds meer een schaars goed worden,’ aldus De Geeter, ‘Door de klimaatopwarming zullen we wellicht vaak met lange perioden van droogte worden geconfronteerd.’ Daarnaast zullen er nog andere acties moeten worden ondernomen. ‘De stad moet verharding zoveel mogelijk tegengaan opdat de grond weer als een spons kan fungeren en het grondwater zo op peil wordt gehouden.’ Dat is volgens het socialistische gemeenteraadslid de enige manier om het watertekort op structurele manier tegen te gaan.

Julien Borremans