Herzele na corona: een relanceplan over de partijgrenzen heen

De gemeenteraad van Herzele nam unaniem het besluit om gezamenlijk aan een relanceplan te werken voor de gemeente. Vijf werkgroepen, onder leiding van één van de vijf fractievoorzitters, doen het voorbereidende werk. “In Herzele pakken we de coronacrisis samen aan, over de partijgrenzen heen”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom, “want het virus kent ook geen politieke voorkeur.”

Wat vooraf ging

Lokale besturen werden al snel geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad afkondigde. Herzele ondernam meteen verschillende initiatieven en het bestuur overlegde op regelmatige basis in de (intergemeentelijke) veiligheidscel. De focus lag daarbij op de veiligheid en gezondheid van de inwoners. Er werd een cohortecentrum opgericht voor de bewoners van het woonzorgcentrum Ter Leen, inwoners kregen mondmaskers en filters in hun brievenbus, vrijwilligers en hulpbehoevende mensen werden samengebracht enzovoort.

Nu we in de staart van de epidemie beland zijn, krijgt het gemeente- en OCMW-bestuur een nieuwe taak: een plan uitwerken voor de periode ná de coronacrisis. Heel wat inwoners en sectoren worden immers diep geraakt, op verschillende manieren. Voor hen worden er (steun)maatregelen uitgewerkt.

Taskforce en werkgroepen

De gemeenteraad van Herzele besliste unaniem om dit zogenaamd relanceplan gezamenlijk op te maken. “Over de partijgrenzen heen”, verduidelijkt burgemeester Van Tittelboom, “want het virus kent geen politieke voorkeur. We moeten deze ongeziene situatie samen aanpakken. Ik ben alle politieke partijen bijzonder dankbaar dat ze in deze visie zijn willen meegaan. Dit is toch wel uniek.”

Om het plan op te maken, werden er vijf themawerkgroepen opgericht. Elke werkgroep wordt geleid door één van de vijf fractievoorzitters en bestaat uit een schepen en een aantal ambtenaren met kennis van zaken.

Themawerkgroep Voorzitter Schepen
Levenskwaliteit

 

Sabrina De Lange (CD&V) Benjamin Rogiers (Open Vld)
Bedrijven — Digitalisering — Opleiding

 

Verenigingen

Toon De Bock (N-VA) Ronny Herremans (CD&V)
Winkels — Horeca — Markten — Centrum

 

Kwetsbare personen

Filip De Bodt (Leef! & Groen) Heidi Knop (Open Vld)
Zorg en opvang Jo De Loor (roodgroen) Hilde Van Impe (Open Vld)
Fiscaliteit en financi ën Kristof Callebaut (Open Vld) Jan Van Damme (Open Vld)

 

De vijf werkgroepen peilen naar de noden en werken voorstellen uit. Al deze voorstellen worden besproken door het taskforce. Daarin zetelen de burgemeester, de algemeen directeur, de eerste schepen, de voorzitter van de gemeenteraad en de fractievoorzitters. Zij stellen het uiteindelijk plan samen.

Deadline: 1 juli

De deadline is strak. Het Herzeelse relanceplan staat geagendeerd op de gemeenteraad van 1 juli. Nadien kan het plan uitgevoerd worden.

“Ik wil nu al iedereen bedanken die hieraan zal meewerken. Politici én ambtenaren. Het wordt een werk van lange adem en in verschillende golven, maar samen geraken we uit deze crisisperiode”, zo besluit de burgemeester.