“Laat de dag van de buren aub niet onopgemerkt voorbij gaan”

Gemeenteraadslid Sven Mornie (Open VLD) pleit ervoor om de Dag van de Buren ondanks de coronacrisis niet onopgemerkt voorbij te laten gaan in Zottegem.

“Op de laatste vrijdag van mei is het naar jaarlijkse traditie “Dag van de Buren”. Overal in Vlaanderen en ook in Zottegem doen buurten mee maar dit jaar zal de “Dag van de Buren” er helemaal anders uitzien”, aldus  Sven Mornie. “Dit jaar gaan we niet kunnen afspreken om samen te komen. Geen buurtfeesten of geen gezellige bijeenkomsten met een hapje én een drankje. Dat is jammer! Toch mogen we de “Dag van de buren” niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Open Vld Zottegem zette in mei 2019 het item “Buurtwerking” op de agenda van de gemeenteraad. Met als doel het als volwaardig beleidsdomein op te nemen in het college van burgemeester en schepenen. Het inroepen van een coördinator buurtwerking zou heel goed van pas gekomen zijn tijdens de coronaperiode. Die coördinator kon initiatiefnemers in de buurt, de wijk of in de deelgemeenten met raad en daad bijstaan. Jammer genoeg nam de huidige bestuursploeg ons voorstel toen niet ter harte. Een gemiste kans! Open Vld Zottegem is al langer voorstander van het initiatief om buren dichter bij elkaar brengen. Een goed contact met de buren kan er bovendien ook toe bijdragen dat die ene buur zich wat minder eenzaam voelt, dat de stap om hulp te vragen kleiner wordt. Buren hebben tijdens de lockdown een cruciale rol van betekenis gespeeld: een hartelijke babbel, oudere mensen een handje toesteken bij de boodschappen, een hartverwarmende boodschap in de brievenbus, … . “Beter een goede buur dan een verre vriend” was meer dan ooit een hot topic. Langs deze weg doet Open Vld Zottegem een warme oproep onder de Zottegemnaren. Met de slogan “Zet je buur in de bloemetjes” willen we een buurvrouw of buurman bedanken. De redenen kunnen divers zijn. Vaak gaat het om kleine gebaren die een groot verschil maken: iemand die de buurt netjes houdt, die een luisterend oor biedt aan wie het nodig heeft, die boodschappen doet voor een ander, … . Zet je hartelijke buur in de kijker en vertel ons waarom je jouw buur in de bloemetjes wil zetten. Op die manier steunen we onze lokale bloemisten. Twee vliegen in één klap!”