Open VLD niet te spreken over afschaffen gratis parkeren in Zottegem

Oppositiepartij Open VLD is niet te spreken over het afschaffen van gratis parkeren in Zottegem.

De stad Zottegem had de tijdelijke maatregel eind maart ingevoerd, samen met de afschaffing van de terrasbelasting. Sindsdien mocht er gratis geparkeerd worden en waren er geen parkeerwachters meer te zien in het centrum, al werd er wel gevraagd de parkeerschijf te leggen. De maatregel werd gezien de evolutie van de coronacrisis verlengd tot eind mei en daar kwam vandaag dus een eind aan Er zijn opnieuw parkeerwachters in het centrum. Al schrijven ze naar verluidt geen boetes uit.

De Open VLD fractie was voorstander en vragen partij om het parkeren met blauwe schijf te verlengen. “Door mensen gratis te laten parkeren, mits gebruik van de blauwe schijf, keren klanten terug richting onze eigen winkels in het handelscentrum. Het is nagenoeg een kosteloze en zeer doeltreffende maatregel. Onbegrijpelijk dat deze steunmaatregel voor onze lokale middenstand wordt ingetrokken. De crisis is nog aan de gang.”