©Sophie Richez - K.F.C. Voorde-Appelterre U7

Vlaamse Regering maakt 460.683,79 euro vrij om de jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen in Ninove te ondersteunen

De jeugd-, sport- en cultuurverenigingen hebben de voorbije maanden tal van activiteiten moeten annuleren, misliepen tal van inkomsten, moesten soms drastische beslissingen nemen over hun werking omwille van de corona crisis. De Vlaamse regering maakt 87 miljoen euro vrij om deze sectoren te ondersteunen. Ninove zal 460.683 euro ontvangen. Elke stad en gemeente zal zich nu buigen over hoe ze met dit bedrag aan de slag gaan om de verenigingen op hun grondgebied te ondersteunen.
Deze maatregel maakt deel uit van een groter noodfonds dat ook de landbouw-, toeristische en andere sectoren steunt.