©Sophie Richez - Veerle Cosyns schepen voor sociale zaken

Stad Ninove zoekt woningen voor crisisopvang

Personen of gezinnen leven sinds de coronacrisis dicht bij elkaar, soms op een heel kleine oppervlakte. Hierdoor kunnen er zich sneller crisissituaties. Zeker in problematische gezinssituaties is de kans groot dat dit door de huidige coronamaatregelen kan escaleren. Het Team Wonen van de sociale dienst ontving al verschillende vragen rond crisisopvang en verwacht dat deze vragen steeds meer zullen komen. Er wordt gevreesd dat er onvoldoende opvangcapaciteit zou kunnen zijn. Daarom werkt de stad aan een uitbreiding van het huidige aanbod crisisopvang. Het Team Wonen is op zoek naar mensen die een woning met min. 2 slaapkamers willen ter beschikking stellen om te verhuren onder volgende voorwaarden:

  • een maximale basishuurprijs van 700 euro
  • een huurcontract van 1 jaar
  • OCMW Ninove is hoofdhuurder en zorgt voor de betaling van de huur aan de verhuurder
  • de huurders staan zelf in voor de inboedel
  • elektriciteits-, gas- en waterfacturen zijn ten laste van de huurders.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Team Wonen van het Sociaal Huis.

Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken: “We verzekeren de verhuurder van zijn inkomsten en een correct gebruik van de verhuurde woning doordat het contract wordt afgesloten met de stad en niet met de cli ënt. We hopen dat we via deze oproep aan de Ninovieter ons aanbod aan crisiswoningen met een zestal woningen kunnen uitbreiden zodat bij brand of bij conflictueuze gezinssituaties onze gezinnen terecht kunnen op een veilige plek. Op dit ogenblik is ons eigen aanbod immers ontoereikend omdat het moeilijk is om voor onze huidige bewoners van de crisiswoningen een aanbod te vinden op de private of sociale huurmarkt. Verhuis en bezichtigingen van woningen waren quasi onmogelijk door de corona-veiligheidsmaatregelen. Daardoor blijven onze bewoners langer dan  gewoonlijk de crisiswoningen bezetten.”