©Sophie Richez - Graanmarkt Ninove

N-VA-voorstel weggestemd: Kwijtschelding belasting bedrijfsvestigingen voor Horeca

Tijdens de laatste Gemeenteraad werden een heleboel Corona-maatregelen goedgekeurd om de lokale economie te ondersteunen.  Het  10 punten Coronaplan van N-VA Ninove  van 14 maart 2020 werd hiermee voor een groot deel uitgevoerd.  Op de gemeenteraad werd ook een algemeen uitstel  van de gemeentelijke belasting op de bedrijfsvestigingen goedgekeurd. De heffing van zowel 2020 als 2021 zal dus volgend jaar moeten worden betaald. Spijtig genoeg is dit enkel een  betalingsuitstel en geen kwijtschelding.

Andrew Vanderpoorten (N-VA)  betreurt dat het voorstel van Gemeenteraadslid  Karolien De Roose (N-VA)  om deze gemeentebelasting volledig kwijt te schelden weggestemd werd door de meerderheid. De zwaar getroffen lokale caf és en restaurants verdienen beter! Onze horecazaken mogen na weken sluiting vandaag eindelijk open en zouden deze steun écht kunnen gebruiken.

In plaats van een algemeen uitstel voor iedereen, ook diegenen die het niet nodig hebben of zelfs extra omzet hebben dankzij de crisis, zou een meer gerichte aanpak en kwijtschelding veel doeltreffender zijn.  Karolien De Roose (N-VA)  vroeg tijdens de Gemeenteraad of het echt nodig is om de Colruyts, Delhaizes en Carrefours van deze wereld, die uitstekende zaken hebben gedaan, ook dit betalingsuitstel te geven. Deze grote bedrijven die extra winst hebben gemaakt moeten we geen duwtje in de rug geven. Maar wel de lokale handelaars en dus onze horeca die zwaar zijn getroffen.