Buurtbewoners verenigen zich aangaande sluiting overwegen Leeuwergem

Stad Zottegem sloot met Infrabel een princiepsovereenkomst over de sluiting van alle overwegen in Zottegem. Lees artikel NUUS daaromtrent.

De overgang in de Leeuwergemstraat wilde men al dit voorjaar volledig sluiten.  Aan de Lageweg zou een fietsers- en voetgangerstunnel komen. De N42 snijdt Leeuwergem sinds de aanleg ervan in twee, de bijkomende sluiting zou het dorp verder verknippen. Voor velen zou het ook een grote & gevaarlijke omweg (voor zwakke weggebruikers) betekenen.Redelijk wat fietsers, ook schoolgaande kinderen, kunnen zich via de overwegen rustiger en veiliger naar Zottegem verplaatsen. Door de sluiting zou dit niet meer kunnen. Ook auto’s zullen moeten rondrijden en het dorp wordt quasi gevierendeeld.” klinkt het bij Sofie Van Loo die samen met enkele buurtbewoners de handen in elkaar sloeg om eens te luisteren bij de omwonenden wat zij vinden van de nakende sluitingen.                                                                                                                                              

“We proberen deze beslissing echt wel positief te bekijken.” nuanceert  Sofie “Er zou langs de spoorweg een fietssnelweg komen (F414) richting Aalst. Dit zou een mooi alternatief kunnen vormen voor de vele fietsers die Leeuwergem dagelijks kruisen. Echter, over de aanleg van deze fietssnelweg is nog niks kenbaar gemaakt.De gemeente Herzele heeft schriftelijk aangegeven dat zij niet zijn ingegaan op het voorstel van Infrabel en de fietssnelweg er de eerste 10 jaar wat hen betreft niet zal komen. Hoe zal men hiermee omgaan in Zottegem? Moeten de overwegen in Leeuwergem al gesloten worden als een valabel alternatief nog jarenlang op zich laat wachten?” klinkt het echter bezorgd.

Wij zijn verbaasd dat er een akkoord is zonder dat wij als buurtbewoners onze aandachtspunten en bezorgdheden kunnen meegeven. In Erwetegem sloot men de spooroverweg twee weken na een buurtvergadering (tijdens de vergadering werd men enkel geïnformeerd, het was dus eigenlijk al beslist). Als buurtbewoners hebben wij de handen in elkaar geslagen om anderen in de buurt te bevragen hoe zij hiernaar kijken. Wij hebben een brief opgemaakt en aan omwonenden bezorgd, met de vraag of zij wilden deelnemen aan een enquête hierover. De reacties waren duidelijk: maar liefst 178 gezinnen vulden deze enquête in. 76% van de omwonenden is niet akkoord met de sluitingen en maar liefst 92% vindt dat er eerst een overleg moet zijn. Andere cijfers kan u zelf inkijken

Bekijk hier de resultaten van de enquête

resultaten enquête