Oosterzele blijft fietsen na lockdown

De verschillende fracties in de gemeenteraad willen iedereen aanmoedigen te blijven fietsen: “Ook in Oosterzele wordt er sinds de lockdown veel meer gefietst. Ronduit fantastisch! Samen met de VSV willen we met alle fracties alle inwoners stimuleren te blijven fietsen voor hun dagelijkse verplaatsingen naar de winkel, school of werk. Om dat te doen, worden op verschillende plekken aanmoedigingsteksten op de fietspaden geplaatst,” luidt het bij alle partijen samen.

Het blijkt, fietsen is de ideale ontspanning om het hoofd leeg te maken en bovendien een gezonde bezigheid. Veel Oosterzelenaars hebben al fietsend, wandelend, tijdens de coronacrisis veel nieuwe dingen in hun eigen gemeente ontdekt of herontdekt. Een mondiale crisis was nodig om tot dat besef te komen. Gezinnen gingen vaker fietsen, er was plots meer vrije (gezins)tijd. We vliegen niet meer van hier naar daar (met de auto), het coronavirus leerde ons meer te genieten. Fietsen en wandelen zijn goed voor de mentale en fysieke gezondheid, wat hebben wij ook in onze enige, mooie landelijke gemeente verrassende natuurplekken gevonden.
Het gemeentebestuur wil er samen met alle betrokken instanties en organisaties, als daar zijn: De Fietsersbond en Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), er alles aan doen om de fietser voldoende ruimte te geven in Oosterzele zodat het veilig blijft voor iedereen. Nu de coronamaatregelen stapje voor stapje worden afgebouwd, blijkt dat duurzame vervoersmodi zoals de fiets ook tijdens de corona-exit een essenti ële rol te vervullen hebben. Heel veel verplaatsingen die men vroeger misschien met de auto of het openbaar vervoer zouden hebben afgelegd, blijken perfect te voet of met de fiets te kunnen.
Hopelijk, stappen we, als de coronastorm is gaan liggen, niet opnieuw massaal in de ratrace. Trek lessen uit de coronacisis. Sta stil bij het belang van te blijven bewegen, bewuster om te gaan met onze tijd, het meest kostbare goed dat we hebben. De coronacrisis wees ons echt op de absurditeit van veel verplaatsingen met de auto, ze zijn vaak niet nodig, meer zelfs ze zijn niet effici ënt, veel verplaatsingen kunnen ook met de fiets.     Reporter 17