Vanaf eind deze week voorrangswijziging aan kruispunt Godveerdegemstraat / Broeder Mareslaan / Kastanjelaan in Bevegem

Normaal komt er vrijdag 12 juni a.s. een einde aan drie weken werkzaamheden aan het kruispunt Godveerdegemstraat / Broeder Mareslaan / Kastanjelaan in Bevegem. Met de herinrichting ervan wordt op dit kruispunt dan ook een nieuwe voorrangsregeling van toepassing. Deze komt er omdat, ingevolge het invoeren van het eenrichtingsverkeer in de L. Roelsstraat en in het deel van de Godveerdegemstraat tussen de spoorwegbrug en de Broeder Mareslaan, het niet langer nodig was dat er aan het kruispunt Godveerdegemstraat / Broeder Mareslaan / Kastanjelaan voorrang moest verleend worden aan het verkeer op de Godveerdegemstraat. Daarnaast was ook gebleken uit een mobiliteitsstudie van het studiebureau Vectris dat een ander voorrangsregime opportuun zou zijn voor een vlottere ontsluiting van de grootste verkeersstroom op voornoemd kruispunt, zijnde het verkeer dat vanuit de Broeder Mareslaan richting Langestraat rijdt.

De nieuwe voorrangsregeling komt er op neer dat voortaan het verkeer vanuit de Kastanjelaan alsook het fietsverkeer dat vanuit de richting L. Roelsstraat komt, voorrang zal moeten verlenen aan de nieuwe hoofdas Broeder Mareslaan – Godveerdegemstraat – Langestraat en omgekeerd (zie onderstaand plannetje).

Naast het verwijderen van de vroegere en het plaatsen van de nodige nieuwe verkeersborden, vereist deze nieuwe voorrangsregeling ook een structurele herinrichting van het wegbeeld om het voor de weggebruiker duidelijk te visualiseren welke de nieuwe hoofdweg is. Zo bestond de rijweg vroeger uit verschillende soorten verharding (asfalt en klinkers). Nu wordt het hele kruispunt in asfalt uitgevoerd (de greppels in gietasfalt). Ook was er voorheen geen rechtlijnige verbinding tussen de Godveerdegemstraat (vanuit de richting AZ Sint-Elisabeth) en de Broeder Mareslaan ingevolge de aanwezigheid van een plantvak en een greppel die zorgden voor een flauw bochtje ter hoogte van het gebouw van het Wit-Gele Kruis. Dit wordt weggewerkt door het inkorten van dat plantvak. Omdat de eerste parkeerplaats voorbij het zebrapad in de Broeder Mareslaan hierdoor te dicht bij het kruispunt zou komen te liggen, wordt deze parkeerplaats opgeheven en ingericht als verkeersgeleider/verdrijfvlak met witte markeringen op de rijweg. Nog wat (nieuwe) wegmarkeringen betreft en om de voorrangsregeling duidelijk te maken, komt er dus nu een witte stopstreep aan het einde van het gedeelte Godveerdegemstraat vanuit de richting L. Roelsstraat en een onderbroken witte middenlijn op de as Godveerdegemstraat – Broeder Mareslaan. Indien de weergoden de werkplanning goedgezind zijn, zou het vernieuwde kruispunt vanaf komend weekend opengesteld worden voor het verkeer.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X