Plannen op tafel om 9 overwegen te sluiten in Zottegem

De Stad Zottegem en Infrabel willen anticiperen op de uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Daarom werd er een streefbeeld overwegen opgemaakt, waarin een overwegvrij mobiliteitsalternatief wordt uitgewerkt voor het grondgebied.

Na overleg tussen de stad en Infrabel ligt nu een streefbeeldverbintenis voor betreffende het sluiten van de overwegen: 72 (Rijkbos), 68 (Eeckhout), 69 (Nelekouter), 64 (Klein Holland), 40 (Leeuwergemstraat), 41 (Lageweg), 45 (Meerlaan), 48 (Traveins), 50 (Zottegemsesteenweg) te Zottegem, op tafel.

Concreet gaat het over volgende voorstellen:

Overweg 72 aan het Rijkbos

 • Deze overweg heeft een functie voor de ontsluiting van de verkaveling (100-tal woningen).
 • Voordeel sluiting is dat sluipverkeer tussen de N462 en de Elenestraat wordt vermeden.
 • De overweg wordt vervangen door een voetgangersbrug met fietsgoot thv de overweg zodat de wijk niet volledig in 2 delen gesplitst wordt.
 • De Hollestraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer langs de kant Snijdreefken, dit wordt een fietsverbinding naar Elene via de bestaande tunnel in Snijdreefken. Deze tunnel zal opgefrist worden door Infrabel.
 • De wegenis richting zuidoosten (Rijkbos) wordt lokaal verbeterd (met uitwijkstroken), zodat de ontsluiting van de verkaveling richting de N462 kan gerealiseerd worden.
 • Gezien Infrabel deze overweg op korte termijn wenst af te schaffen zal Infrabel een concreet plan uittekenen dat via een infomarkt aan de bewoners wordt voorgelegd.

Overweg 69 aan de Nelekouter

 • Deze overweg heeft geen enkele functie voor de ontsluiting van de buurt.
 • Deze overweg is smal, bochtig, onoverzichtelijk en dus gevaarlijk.
 • Infrabel wenst deze overweg in het najaar 2019 af te schaffen, mits de nodige communicatie in samenspraak met de stad.
 • Infrabel neemt de kosten op zich voor de realisatie van de fietstunnel ter hoogte van de Erwetegemstraat.

Overweg 68 aan Eekhout

 • Deze overweg heeft een functie in de ontsluiting van de omgeving.
 • Infrabel stelt voor deze overweg te vervangen door een wegbrug of wegtunnel met afmetingen: 6m breedte x 4,5m vrije hoogte.
 • In de opmaak van een eventueel toekomstig RUP voor dit gebied houdt de stad rekening met de nodige ruimte voor deze brug of tunnel en de aansluitende wegenis.
 • De stad houdt de ruimte nodig om het volledig tracé te realiseren vrij van bebouwing.
 • Infrabel werkt een voorontwerp uit voor deze brug of tunnel.

Overweg 64 aan Klein Holland

 • Deze overweg ontsluit slechts een aantal percelen en enkele woningen.
 • Infrabel stelt een haalbare, alternatieve ontsluiting voor, rekening houdend met het aldaar gevestigde landbouwbedrijf.

Overweg 40 aan de Leeuwergemstraat

 • Deze overweg heeft geen ontsluitingsfunctie voor de buurt.
 • Deze overweg kan gesloten worden in het voorjaar van 2020.

Overweg 41 aan de Lageweg

 • De huidige ontsluiting van de wijk naar de N42 gebeurt via deze overweg richting het Noorden. Aan de zuidzijde van de spoorlijn bevindt zich een op- en afrit telkens in de rijrichting van de N42.
 • Ten zuiden van de spoorlijn is de fietssnelweg F414 naar Aalst gepland (rode stippellijn op de figuur).
 • Infrabel stelt voor om een weg aan te leggen (gele lijn op de figuur) onder de bestaande N42 door, die ten oosten van de N42 aantakt op de Wassenhovestraat en ten westen op Sluizeken.
 • In de eventuele opmaak van een RUP zoals aangeduid op de figuur dient rekening gehouden te worden met deze nieuwe wegenis.

 • In de omgeving van de bestaande overweg wordt voorzien in een fietstunnel die de aansluiting maakt met de geplande fietssnelweg.

Overweg 45 aan de Meerlaan

 • Infrabel stelt voor de overweg te vervangen door een brug ter hoogte van de Groenstraat.
 • Infrabel vraagt aan de stad om de ruimte te vrijwaren voor de aanleg van het kunstwerk en wegenis die ook als toekomstige wegenis voor de verkaveling kan dienen. Hierbij wordt ook rekening gehouden in het verdere uitwerken van het RUP LELIE.
 • Infrabel tekent de brug in voorontwerp uit zodat de ruimte-inname nodig voor dit kunstwerk kan opgenomen worden in verdere grondverwervingen en in het RUP LELIE.

Overweg 48 aan Traveins

 • Infrabel stelt voor de overweg te vervangen door een wegtunnel thv de overweg en een fietstunnel op een locatie nabij Traveins ifv de geplande fietssnelweg naar Zwalm ten zuiden van de spoorlijn.
 • Infrabel onderzoekt dit verder en maakt een plan op met ruimte-inname van een wegtunnel.

Overweg 50 aan de Zottegemsesteenweg

 • Infrabel stelt voor de overweg te vervangen door een brug.
 • Infrabel moet hiervoor contact nemen met AWV.
 • Infrabel onderzoekt dit verder.

 

Of de stad akkoord gaat met de voorstellen van Infrabel en/of in welke mate er opmerkingen zijn zal tijdens de volgende gemeenteraad duidelijk worden.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X