Parkeerverbod voor voertuigen +5 ton vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 voert Haaltert een algemeen parkeerverbod in voor voertuigen van meer dan 5 ton. Dit verbod komt er omwille van de overlast die geparkeerde vrachtwagens veroorzaken. Lokaal bestuur Haaltert volgt hiermee het voorbeeld van Denderleeuw, dat in dezelfde politiezone zit.

Het laatste jaar hebben we het aantal meldingen van bewoners over geparkeerde vrachtwagens of trekkers in woonkernen enorm zien stijgen. Deze geparkeerde vrachtwagens of trekkers, hebben een negatief effect op de verkeersveiligheid door onder meer de slechte zichtbaarheid en het beperken van een vlotte doorgang. Hieruit volgt ook nog eens dat er extra verkeers- en parkeerdruk ontstaat in onze woonstraten. Bovendien veroorzaken veel van deze voertuigen ook extra slijtage aan de voetpaden en bermen waarop ze parkeren.” zegt schepen van Mobiliteit, Bart Welleman.

Wettelijk gezien is het zo dat het verboden is om vrachtwagens van +7,5 ton langer dan 8 uur te parkeren binnen de bebouwde kom. Maar ingrijpen was niet altijd eenvoudig voor de lokale politie. Als de chauffeur zijn vrachtwagen bij wijze van spreken slechts 50 cm verplaatst, gaat er een nieuwe periode in. Op die manier is die wet moeilijk te handhaven.

Daarom werd gekozen voor een algemeen parkeerverbod voor voertuigen meer dan 5 ton, zodat de politie onmiddellijk kan ingrijpen.

Schepen van Mobiliteit, Bart Welleman: “De verkeersleefbaarheid is in Haaltert een prioriteit. En lawaaihinder door warmdraaiende motoren bevordert het aangenaam wonen in Haaltert niet meteen. Door dit parkeerverbod zullen de negatieve effecten verdwijnen. Uiteraard is er wel een uitzondering voor aannemers die werken uitvoeren. Zij krijgen toelating om hun vrachtwagen aan de werf te parkeren indien er een vergunning inname openbaar domein is aangevraagd en de nummerplaat van de vrachtwagen mee is opgenomen. Ook dit zal in de toekomst beter gecontroleerd worden.”