“Gebruik de 272.941 euro waarvoor ze dient”

De stad Zottegem krijgt 272.941 euro uit het noodfonds van de Vlaamse regering ter ondersteuning van lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Gemeenteraadslid Yana Giovanis (SP.A) pleit voor een bevraging bij de Zottegemse verenigingen en om het geld aan te wenden waarvoor het bedoeld is.

“Aangezien de lokale verenigingen een belangrijke functie vervullen in ons verenigingsleven is deze steun heel belangrijk”, legt Yana Giovanis (SP.A) uit. “Veel verenigingen moesten hun jaarlijkse eetfestijn, mattentaartenverkoop of andere fundraisingactiviteit annuleren door de coronacrisis. Hierdoor hebben zij heel wat minder inkomsten voor de volgende werkingsjaren of hadden ze al flink wat kosten gemaakt voor het huidige werkingsjaar. We vragen dan ook met SP.A om een rondvraag te organiseren bij de Zottegemse verenigingen met betrekking tot hun noden naar aanleiding van de coronacrisis en die in kaart te brengen zodat een doordachte beslissing kan worden genomen. Zo ook werd in het Vlaams parlement onderstreept dat deze extra middelen bestemd zijn voor cultuur, jeugd en sport én niet bedoeld zijn om reeds genomen maatregelen te compenseren. Daarom vragen wij duidelijkheid over hoe onze gemeente deze middelen zal inzetten.”