‘Alle mogelijke invullingen voor de site Den Bleek moeten op tafel komen, niet enkel deze die voor de beleidsmakers goed uitkomen.’


Geraardsbergen. Het valt ons op dat nog heel wat mensen op de site Den Bleek gaan sporten. Uit rondvraag blijkt dat een groot deel van de recreanten niet weet dat de huidige sportaccommodatie zal moeten plaats maken voor een totaal nieuwe invulling. Vorige week publiceerden we de plannen van een voorontwerp. De kerngroep werkt een voorstel uit, dat tenslotte aan alle burgers zal worden voorgelegd. Marleen Francq en Geert Van Damme van de actiegroep ‘Den Dok Blijft’ schuiven een aantal nieuwe idee ën naar voor en zijn vragende partij voor ‘een open communicatie zonder taboes’. De erfgoedcommissie wil de zwemkuip behouden om kunst in tentoon te stellen. Schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) gaat voor een breed gedragen project.

De stad Geraardsbergen en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) sloegen de handen in elkaar om aan de site ‘Den Bleek’ een nieuwe, groene invulling te geven. Het doel is om de site te behouden als een laagdrempelige en recreatieve ontspannings-, sport-, speel- en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Op 22 juni 2019 werd het startschot gegeven van een participatietraject om een nieuwe invulling aan de site te geven. Voor dit participatietraject werd een kerngroep samengesteld die bestaat uit 11 actoren vanuit het werkveld die uit 28 geïnteresseerde kandidaten werden geselecteerd. ‘De kerngroep zal maandelijks samenkomen en heeft als opdracht tegen het voorjaar 2020 mee vorm te geven aan een realistisch ontwerp over de toekomstige invulling van Den Bleek.’ (website RVLA)

Nood aan zwem- en sportmogelijkheden in het centrum
Vorige week publiceerden we een voorontwerp van een mogelijke invulling van de site Den Bleek. Marleen Francq en Geert Van Damme van de actiegroep ‘Den Dok Blijft’ zijn vragende partij voor een laagdrempelige en een sociaal vriendelijke invulling. ‘De twee belangrijkste elementen waarrond dit project moet worden opgebouwd zijn water en recreatie. Vorige week kwam een alleenstaande vrouw die met twee jonge kinderen op een klein appartement in het centrum van de stad leeft, bij ons. Haar kinderen willen graag spelen en zwemmen in de buurt. Het nieuwe project biedt geen antwoord op deze vraag. De bestaande infrastructuur moet wijken, terwijl ze juist tegemoetkomt aan de noden van heel wat inwoners van deze stad. Dit is schandalig’, concluderen Marleen Francq en Geert Van Damme.

‘Het is duidelijk dat de bevolking vragende partij is om in de nieuwe invulling van de site een zwemmogelijkheid te voorzien. Er zijn heel wat mensen deze stad die het niet breed hebben en daar behoefte aan hebben. De beleidsmakers van deze stad moeten zich daar bewust van zijn. De aanwezigheid van sport- en zwemmogelijkheden in het centrum van de stad is een sterkte. We moeten dit koesteren.’ Volgens Marleen Francq en Geert Van Damme is er nood aan een groene long met aandacht voor sport en spel.

In het project wordt er ook een horeca-element voorzien. ‘Hoe dit moet worden ingevuld, is nog helemaal niet duidelijk.’ Volgens de woordvoerders van de actiegroep is het beste mogelijk om van de site een commercieel project te maken met een zwembad, mogelijkheden tot recreatieve sport en een horeca-element. Hoe dit moet worden betaald? ‘Maak er een publiek private samenwerking van waarin de nadruk ligt op de commerci ële uitbating van het project.’ ‘We zijn vragende partij voor een open en transparante communicatie, zonder taboes. Alle mogelijke invullingen moeten op tafel komen, niet enkel deze die voor de beleidsmakers van deze stad goed uitkomen.’


Geert Van Damme en Marleen Francq:
‘We zijn vragende partij voor een open en transparante communicatie, zonder taboes.’

Kunst in de zwemkuip
Ook voor schepen van Cultuur en Erfgoed Ann Panis (Open Vld) is het behoud van de zwemkuip van groot belang. ‘De erfgoedcommissie is vragende partij om de kuip van het zwemdok te behouden om er kunst in onder te brengen. Wat de precieze invulling moet worden, laten we nog open, maar er zijn zowel in binnen- als buitenland heel wat interessante praktijkvoorbeelden te bezichtigen.’ De erfgoedcommissie is ook vragende partij om een mogelijkheid te voorzien om de geschiedenis van de site te kunnen uitbeelden. Waar dit opzet moet komen, is niet erg duidelijk. De vraag is of de gebouwen zullen worden behouden. ‘Indien dit niet het geval is, zal naar een andere mogelijkheid moeten worden gezocht.’

Op de vraag of er een commerci ële uitbating komt van een horeca-element, laat schepen Panis het antwoord open. ‘We wachten de gesprekken binnen de kerngroep af. Alle mogelijkheden liggen nog open.’

‘Het project wordt tenslotte voorgelegd aan de burgers van deze stad.’
Schepen voor Burgerparticipatie Kristin Vangeyte (Open Vld) wijst erop dat de kerngroep zich nog verder moet buigen over het project om tot een sluitend ontwerp te komen die dan tijdens ‘een publieksmoment’ aan de inwoners van deze stad zal worden voorgelegd. ‘Iedereen zal zich nog eens kunnen buigen over het voorstel van de kerngroep.’ Volgens schepen Vangeyte is de kerngroep zich heel goed bewust dat de nieuwe invulling van de site erg laagdrempelig en toegankelijk zal moeten zijn. ‘Het project wordt een ontmoetingsplaats met een sterk groen element, toegankelijk voor iedereen. Er staan heel wat interessante voorstellen in het project die nog verder moeten worden uitgewerkt.’ Hoe het project er zal uitzien, zal het resultaat zijn van een proces. ‘De kerngroep krijgt carte blanche.’  Schepen Vangeyte is zich bewust van het feit dat kwetsbare groepen door de coronacrisis nog meer behoefte hebben om elkaar in de stad te ontmoeten. ‘Het project en de ligging aan de Dender zullen ongetwijfeld een antwoord bieden op deze uitdaging.’ De enige beperking die volgens schepen Vangeyte wordt gesteld is dat de stad zich niet meer engageert voor de zwemkom in haar huidige vorm.

Gezien de coronacrisis is de timing voor het afronden van het proces uitgesteld. ‘Wanneer het project in zijn definitieve plooi zal vallen, is nog niet vastgelegd. Het is de ambitie om een breed gedragen project uit te werken. Daarvoor is wat tijd nodig.’ De onthardingssubsidie waarmee het project zal worden gefinancierd, komt niet in het gedrang.

Julien Borremans

De plannen voor de herinrichting van de site Den Bleek liggen op tafel.