Groen Zottegem krijgt groen licht voor verkeersveilige aanpassingen

Gemeenteraadslid Ben Boone loodste maandag drie concrete verbeterpunten door de gemeenteraad. De punten van oppositiepartij Groen werden unaniem goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad. Bij realisatie zullen ze de verkeersveiligheid op korte termijn verbeteren.

Fietssuggestiestrook Bruggenhoek wordt aangepakt

Op de Bruggenhoek richting het centrum is er een gevaarlijke verkeerssituatie waarbij fietsers op het einde van het verhoogde fietspad schuin over de boordsteen en goot moeten rijden en zo op de rijweg komen. Aankomende automobilisten kunnen niet zien dat fietsers plots de rijweg moeten oprijden. Door een aantal aanpassingen kunnen we deze plek een stuk veiliger maken. Het fietspad en de fietssuggestiestrook worden drempelloos verbonden en de overgang wordt geaccentueerd met een rugdekking zodat auto’s gewaarschuwd worden dat fietsers op de rijweg komen. Een bijkomend voordeel is dat de rugdekking ook de weg versmalt en zo de snelheid afremt van wagens richting het centrum.

Fietspaden accentueren ter hoogte van zijstraten

Het rood schilderen van fietspaden ter hoogte van een zijstraat wordt al jaren standaard toegepast op onze gewestwegen. Nu dit voorstel gestemd is in de gemeenteraad kunnen we ook onze gemeentewegen veiliger maken. Deze wegmarkeringen vallen goed op en tonen duidelijk dat fietsers voorrang hebben.

Wegmarkeringen aanpassen aan het huidige snelheidsregime

Zottegem heeft nog heel wat brede tweevakswegen uit de jaren 1960 en 1970 met aanliggende fietspaden, de zogenaamde ‘moordstrookjes’. Het wegbeeld van deze brede straten is niet aangepast aan het huidige snelheidsregime, het huidige gebruik of de huidige inzichten qua verkeersveiligheid. Een goed voorbeeld is de Gentse Steenweg, die sinds de komst van de N42 haar doorgangsfunctie is verloren. Het wegbeeld is er vandaag nog steeds hetzelfde als jaren geleden toen er nog sneller mocht gereden worden. Omdat een verkeersveilige heraanleg voor heel wat van onze Zottegemse wegen niet voor morgen is, vragen we tussentijdse maatregelen. Zottegem zal vanaf nu een extra witte lijn aanbrengen tussen het fietspad en de rijweg. Door het visueel versmallen van het wegbeeld zullen (vracht)wagens hun snelheid aanpassen. Tussen de rijweg en het fietspad ontstaat er een schrikstrook die voorkomt dat wagens rakelings langs fietsers rijden. Het verhoogt de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. Door lagere snelheden zullen omwonenden hopelijk ook minder geluidsoverlast hebben zodat de leefbaarheid verbetert.

Blij met het resultaat?

“Ik ben blij dat de voltallige gemeenteraad onze punten heeft goedgekeurd”, stelt Ben Boone. In afwachting van een integrale herinrichting van de wegen, zal dit de verkeersveiligheid zeker ten goede komen. We vinden het fijn dat onze punten constructief onthaald zijn door de meerderheid en andere oppositiepartijen. De drie voorstellen zijn eenvoudig te realiseren, kosten niet veel en zijn uitvoerig getest in andere gemeenten. We zullen bij Groen zeker verder opbouwend werken rond verkeersveiligheid in onze straten en wijken. “Net als vele inwoners zijn we ongerust over enkele grote mobiliteitsprojecten. Daarbij blijft de doorstroming van wagens primeren op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze straten.” Groen zal daarom de geplande herinrichting aan Dreamland en de verkeersafwikkeling van de Langestraat/Jamijnstraat/Tweekerkenstraat van nabij opvolgen. “Onze wegen herinrichten kost handenvol geld en de inrichting gaat minstens 30 jaar mee, dus als je het doet, doe het meteen goed,” besluit Ben Boone. Daarom is een goed doordacht plan heel belangrijk, zowel bij de herinrichting van een complex kruispunt zoals de Grotenbergestraat met de Broeder Mareslaan als bij de heraanleg van een leefstraat zoals de Welzijnstraat. Groen zal input blijven geven en voorstellen aanreiken om het verkeer op mensenmaat te organiseren en leefbare centra te realiseren. Auto’s zijn er nu éénmaal en die zijn in te passen in een aangename leefomgeving om zo het centrum en de dorpskernen op te waarderen. Hierin is het STOP principe een leidraad voor verkeersveilige infrastructuur en verkeersstromen.

Via deze link vind je de presentatie uit de gemeenteraad.