Zwalm steunt eerst de kwetsbare corona-slachtoffers

Zwalm rolt een leefloonverhoging én de digitale inclusie voor kwetsbare gezinnen uit als eerste corona-maatregelen

Voor een welvarend land als het onze liggen de armoedecijfers onaanvaardbaar hoog. Zowat 1 inwoner op 5 leeft in armoede of kan het hoofd amper boven water houden. Ondanks diverse beloftes die ons land op internationale fora heeft gemaakt, is het armoedecijfer verder gestegen.  

De gemeente Zwalm heeft van de armoedebestrijding en zorg hoge beleidsprioriteiten gemaakt, getuige daarvan de 12 actiepunten, die in het meerjarenplan 2020-2025 vermeld staan.

In tijden van crisis, zoals nu met deze covid-19-periode, zijn het steeds de meest kwetsbare mensen en gezinnen die het grootste slachtoffer zijn. Het is onze uitdrukkelijke beleidsambitie om deze mensen te versterken, zodat ze meer kansen krijgen om zich weer in de samenleving kunnen integreren. En zeker voor de kinderen in armoede: als er beleidsmatig ergens sprake zou moeten zijn van nultolerantie, is het hier wel!”, zegt schepen voor welzijn Bruno Tuybens (voorZwalm), die ook aankondigt dat voor de ondersteuning van getroffen lokale ondernemers er eveneens   allerlei voorbereidingen lopende zijn.

 

De Zwalmse bestuursmeerderheid heeft een akkoord bereikt om de (equivalent) leefloongenieters te voorzien van  maandelijkse lokale aankoopbonnen voor het equivalent van 10% van hun leefloonbedrag.

In het meerjarenplan 2020-2025 is opgenomen dat we ook structureel in een verhoging van het leefloon voorzien, op voorwaarde van toeleiding naar tewerkstelling, opleiding en/of inzet voor de gemeenschap.  In afwachting van dat besluit kunnen we omwille van de coronacrisis voor de resterende maanden van dit jaar de (equivalent) leefloongenieters via deze aankoopbonnen alvast reeds een koopkrachtverhoging aanbieden. Deze bonnen kunnen worden ingeruild bij de lokale Zwalmse handelaars, zonder onderscheid van sector, dit om tegelijk onze lokale handelaars extra te steunen.

 

De tweede maatregel, die door de Zwalmse bestuursmeerderheid is beslist en die spoedig zal worden uitgerold, is de terbeschikkingstelling van hoogwaardige tweedehands-draagbare pc’s aan de kwetsbare gezinnen in onze gemeente. Hiervoor komen ruim meer mensen in aanmerking dan de leefloongenieters.

Tijdens de coronaperiode is immers duidelijk geworden dat het gebruik van digitale media bijna essentieel is geworden om deel te blijven uitmaken van onze samenleving. Ook de kinderen in de betrokken gezinnen missen heel wat kansen. Voor de kinderen is een pc, laptop of tablet en een internetverbinding noodzakelijk gebleken om schooltaken naar behoren uit te voeren. De digitale inclusie van kwetsbare gezinnen kan dan ook best beter vroeger dan later worden voorzien.

Om de duurzaamheid van de beslissing en de besteding van onze gemeenschapsgelden te optimaliseren, wordt ervoor gekozen om te werken met hoogkwalitatieve laptops, die na gemiddeld twee à drie jaar van gebruik in bedrijven, een tweede leven krijgen. Deze laptops worden opnieuw ingesteld en ter plaatse bij de gebruiker geleverd en opgestart. Voor de installatie en de ondersteuning nadien wordt per gebruiker 4 werkuren vanwege een specialist voorzien.

Leefloongenieters en jongeren die middelbare school of hoger onderwijs volgen, ontvangen de laptop gratis. De andere betalen een zeer lage maandelijkse huurprijs van 5 euro gedurende twee jaar.

Deze beslissing werd mede voorbereid door gemeenteraadslid Greet van Herpe (voorZwalm).

 

Beide projecten werden reeds in grote lijnen voorzien in onze planning, maar kunnen nu voor het grootste gedeelte worden gefinancierd door de Vlaamse overheid.