Illustratieve afbeelding ©Pixabay

Zottegems wagenpark krijgt er twee nieuwe voertuigen bij

In een eerder NUUS-bericht hebben wij het gehad over het machinepark van stad Zottegem dat onlangs vernieuwd en uitgebreid werd met een multifunctionele stoomreiniger voor o.a. onkruidbestrijding, een houthakselaar, een nieuwe mini-graafmachine en een multifunctionele zitmaaier (zie via deze link). Ook in het stedelijk wagenpark komen er binnenkort twee nieuwe voertuigen bij.

Zo heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen van het stadsbestuur om ten behoeve van de groendienst een tractor met kar aan te kopen. Deze zal vooral ingezet worden bij snoeiwerkzaamheden, voor het inzamelen van hakselmateriaal, afvoeren van grasmaaisel enz. Twee Zottegemse en negen niet-Zottegemse mogelijke leveranciers zijn aangeschreven voor een prijsofferte maar gerekend wordt op een uitgave hiervoor van zo’n 86.000 euro.

Daarnaast heeft het college van burgemeester en schepenen ook besloten om naar een nieuwe gesloten bestelwagen voor de dienst gebouwen uit te kijken. Gebleken is immers dat een bestelwagen die in 2004 in dienst werd genomen en waarmee vooral de schrijnwerkers de weg opgingen, dringend aan vervanging toe is. Hierbij wordt bovendien gekozen voor een milieuvriendelijker voertuig en daarom is er bij drie Zottegemse en twee niet-Zottegemse garagehouders prijsnavraag gedaan voor een bestelwagen op diesel met AdBlue. De kostprijs ervan wordt geraamd op 30.000 euro.