Leerlingen starten al in tweede leerjaar met Engels

De leerlingen van de basisschool van het Sint-Barbaracollege in Zottegem starten al in het tweede leerjaar met een taalinitiatie Engels.

De kennis van de Engelse taal is bij kinderen in het zesde leerjaar zeer ongelijk. Omdat de verschillen zo groot zijn, pleiten we in het Sint-Barbaracollege voor Engelse lessen voor alle kinderen in de basisschool”, motiveert directeur Marc De Groote. “Wij zetten  in op een talenbeleid dat expliciet aandacht schenkt aan vier pijlers: Nederlands als schooltaal, de rol van thuistaal, talensensibilisering én het vreemdetalenaanbod Frans en Engels. Het doel is dat leerlingen vanaf de basisschool een stevig fundament voor hun talenkennis leggen. Vanaf het 2e leerjaar start naast Frans een taalinitiatie Engels: een speelse manier om vanuit wereldori ëntatie, een link te maken naar het Engels. De leerlingen gaan in het Engels actief aan de slag. Prenten en woordkaarten, links naar leuke liedjes, spelmateriaal, kopieerbladen met opdrachten…Onbewust en spelenderwijs breiden de leerlingen hun Engelse woordenschat uit en leren ze grammaticale elementen kennen. Plezier beleven aan de kennismaking met het Engels staat voorop.”