©Sophie Richez - Karolien De Roose tijdens de gemeenteraad

Door de “njet” van SAMEN en Open VLD, sociale kortingen nieuw afvalsysteem weggestemd

Op de gemeenteraad van mei stond het nieuwe ophaalsysteem met Diftar-containers van Ilva op de agenda. Dit voorstel van Wouter Vande Winkel (SAMEN) werd na twee vorige pogingen meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Uit de berekeningen van N-VA Ninove blijkt dat het nieuwe systeem een verdoken belastingverhoging is die vooral de kwetsbaren zal treffen. Het goedgekeurde reglement voorziet immers in geen enkele sociale correctie.

Vroeger werden er gratis rollen gele restafvalzakken toegewezen voor kwetsbare doelgroepen, ook dat zal dus verdwijnen. N-VA Ninove wil de sociale aanpassingen nog breder uitwerken in het nieuwe ophaalsysteem van restafval. Mensen met medische zorgen, gezinnen met jonge kinderen, personen met invaliditeit, kinderdagverblijven en verenigingen komen, volgens N-VA Ninove, in aanmerking voor een jaarlijkse korting. SAMEN en de rest van de Ninoofse meerderheid zag dit echter anders op de voorbije gemeenteraad van 18 juni.

Karolien DE ROOSE (N-VA)  nam het initiatief om zelf een retributiereglement uit te werken met een breder aantal sociale kortingen dan nu het geval is. Zo zou er een korting gegeven worden voor doelgroepen die tijdelijk of blijvend grote hoeveelheden restafval aanmaken. Het gaat om restafval die bestaat uit de hygi ënische fractie zoals incontinentiemateriaal, wegwerpluiers en andere hygi ënische producten voor nierdialyse, stomapati ënten en sondevoeding. Door het “njet” van SAMEN en Open VLD, zijn deze kwetsbare personen nog m éér de dupe van het nieuwe afvalsysteem.

Karolien DE ROOSE (N-VA): Ik hoopte dat deze sociale kortingen door meerderheid én oppositie zouden goedgekeurd worden. Maar Open VLD en onbegrijpelijk ook SAMEN stemden tegen.

Het antwoord van schepen Vande Winkel was dat dit te veel geld kost en dat dit zonder overleg met Ilva niet mogelijk is. Ilva heeft echter voor de uitrol van dit project onlangs een subsidie gekregen van Minister  Zuhal DEMIR (N-VA)  van bijna  2,4 miljoen euro. Zodat sociale correcties en betere tarieven voor iedereen zeker geen probleem kunnen zijn. Om dan te stellen dat het allemaal te veel geld kost en dat met Ilva hierover niet kan worden onderhandeld, spreekt van een onverklaarbare onwil. De raadsleden van SAMEN en schepen Wouter Vande Winkel (SAMEN) stemden zelfs tegen hun eigen persbericht in van 5 juni waarin ze zelf aan de Ninovieters beloven om sociale aanpassingen op maat in te voeren.