De mantelzorger: een volwaardige partner van Familiehulp

Vandaag is het Dag van de Mantelzorg en Familiehulp viert mee. Want mantelzorgers zijn voor ons volwaardige partners in de zorg. “Zorg dragen, dat doen we samen.”

Ongeveer 20% van de Vlamingen is actief als mantelzorger. Zij zorgen op vrijwillige basis voor hun partner, familielid of naasten met een zorgbehoefte.

“Niemand kiest ervoor om mantelzorger te worden”, aldus manager zorgbeleid Els Maselis. “Het overkomt je, plots of geleidelijk aan. En helaas raken veel mantelzorgers overbelast, omdat de combinatie van zorg en andere taken als gezin of werk teveel worden.”

Familiehulp ondersteunt de mantelzorger

Het is voor mantelzorgers belangrijk om tijdig hulp te zoeken. “Vaak zetten mensen pas de stap naar hulp of ondersteuning als ze zelf al overbelast zijn”, zegt Els Maselis. “Vanuit Familiehulp doen we daarom een warme oproep aan beginnende mantelzorgers: dùrf op tijd hulp vragen! Je kan hiervoor terecht bij mensen uit je eigen netwerk, bij vrijwilligers of bij professionele zorgaanbieders. Zij kunnen je helpen om het vol te houden.”

“Bij Familiehulp ondersteunen we mantelzorgers door actief te luisteren naar hun vragen, opmerkingen of problemen waarbij we dan samen naar een gepaste oplossing zoeken. Daarnaast kunnen we hen ook even ontlasten door hun partner of naaste tijdelijk op te vangen. Dit kan bijvoorbeeld in onze NOAH-dagverzorgingshuizen of via onze oppasdienst. We bieden ook gezinszorg tijdens de avonduren of in het weekend aan, zodat mantelzorgers even tijd kunnen maken voor andere dingen.”

Partnerschap in samen zorgen

 Naast het ondersteunen van mantelzorgers werkt Familiehulp ook nauw met hen samen. “Voor ons zijn mantelzorgers volwaardige partners in de zorg”, stelt Els Maselis. “Zij kennen de situatie en de zorgbehoeften van onze klanten het best. Hun ervaring is complementair met de expertise van onze zorgverleners. Bij Familiehulp kiezen we daarom voor de trialoog: onze klant, de mantelzorger en onze medewerkers zoeken samen, in onderling overleg en met wederzijds begrip en vertrouwen, naar de gepaste zorg op maat. Want zorg dragen, dat doen we samen.”

“We werken daarbij klantgericht”, gaat Els Maselis verder. “Wij ondersteunen wat w él nog kan en nemen enkel over wat mo ét. Als mantelzorger moet je dus niet alles uit handen geven, zoals soms onterecht wordt gevreesd.”