Harmonie Sint-Maria-Oudenhove verliest met Antoine De Henau tweede boegbeeld op amper jaar tijd

Op vrijdag 3 juli verloor de koninklijke harmonie Sint-Cecilia met het plots overlijden van Antoine De Henau een tweede boegbeeld na Germain Van Damme, op amper een jaar tijd.

Lees de  rouwbrief van Antoine De Henau. Condoleren kan via Van Vijle Uitvaartzorg

 “Antoine was een voortrekker in alle activiteiten van onze harmonie”, blikt Vera Van Damme van de harmonie terug. “Het jaarlijkse concert van de harmonie werd regelmatig opgefleurd met filmbeelden. Uren was hij er telkens met bezig om de filmbeelden te connecteren op de juiste tonen van de muziekpartituur. Het jaarlijkse steakfestijn kende onder zijn alziend oog telkens een perfect verloop. Als bourgondi ër was hij trouwens degene die deze steakfestijnen voor onze harmonie in het leven geroepen heeft. Een telkens terugkerend succes. Op de Sint-Cecilia vieringen waar de muzikanten de heilige Sint-Cecilia van ’s morgens vroeg vereren, was Antoine van ’s morgens tot middernacht paraat om alles in goede banen te laten verlopen. Zijn voorliefde voor de harmonie heeft hij doorgegeven aan zijn zoon Bart, tevens spelend lid en gewaardeerd bestuurslid bij onze harmonie.”

links Germain Van Damme (Rip 13/05/2019), rechts Antoine De Henau (Rip 03/07/2020) – bestuursleden Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Sint-Maria-Oudenhove.

“Antoine was graag gezien, mede dankzij zijn telefoon vol humor , maar vooral ook dankzij zijn warm hart en sociale beleving met een ontzettend rechtvaardigheidsgevoel. Ingetogen, met een krachtige stem heeft hij alle activiteiten vertegenwoordigd voor onze harmonie. Jaarlijks bezocht hij zijn toegewezen ereleden en met een kwinkslag verkocht hij massa’s kaarten voor het steakfestijn. In zijn vrije tijd, naast zijn beroep als hoofdlector aan de Ugent (afdeling industri ële wetenschappen), repareerde hij talloze computers in een ongezien gedreven dienstbetoon aan de   lokale gemeenschap. Hij was ongetwijfeld een perfecte burgervader van Sint-Maria-Oudenhove geweest.”

“Op 13 mei 2019 verloor onze harmonie   na een slepende ziekte een ander boegbeeld van onze harmonie, namelijk Germain Van Damme. (Lees meer via deze link) Germain was de bezieler van jongs af aan voor onze harmonie. Germain en Antoine waren 2 handen op 1 buik, beiden levensgenieters en beiden het hart op de juiste plaats. Het lot (toeval) wil dat net 13 en een halve maand later beide copains elkaar vervoegen. We zijn ervan overtuigd dat zij samen hierboven moppen tappen en een Orval drinken. Vergeten zal onze harmonie hen nooit. We koesteren allen de mooie herinneringen.”

Via deze hommage wensen we alle sterkte toe aan de familie,  aan zijn echtgenote Marleentsen, aan Bart en echtgenote Hayat en hun kindjes Estelle en Marielle.

Meer info via www.muziekoudenhove.be