Vanaf morgen geen bezoekers meer toegelaten in woonzorgcentrum Egmont

De stad Zottegem laat weten dat gezien de huidige trend met betrekking COVID-19 besmetting werd beslist om de huidige
bezoekregeling in het Woonzorgcentrum Egmont met onmiddellijke ingang aan te passen en bezoek zoals het nu is niet langer toe te laten.

“Concreet werd beslist om alle bezoek aan het WZC tijdelijk op te schorten vanaf vrijdag 24 juli”, legt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) uit. “Dat betekent dat alle geplande bezoeken vanaf morgen niet langer kunnen plaatsvinden. Vanaf volgende week dinsdag 28 juli zal een nieuwe bezoekregeling van kracht zijn, en hoe het bezoek er dan zal uitzien wordt
snel gecommuniceerd.”

“Deze beslissing werd vandaag genomen na grondig intern overleg, na advies van de CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts), én rekening houdend met de snel stijgende coronacijfers nationaal. Ik wil benadrukken dat er geen besmettingen zijn in het WZC. We zijn er tot nu toe bijzonder goed in geslaagd een uitbraak te vermijden en we nemen onze verantwoordelijkheid om dat zo te houden. Het bezoek tijdelijk opschorten is een moeilijke maar noodzakelijke maatregel om de bewoners, familieleden en personeel maximaal te beschermen. Hun gezondheid blijft onze absolute prioriteit.”

“Alle medewerkers van het Woonzorgcentrum stellen komende dagen alles in het werk om vanaf volgende week dinsdag terug bezoek te kunnen toelaten, weliswaar volgens nieuwe richtlijnen. Bezoek op de woning zal niet meer mogelijk zijn, er wordt bekeken hoe dit wel op een veilige manier kan georganiseerd worden. We beseffen dat deze beslissing kort dag is, en dat de teleurstelling van bewoners en hun familieleden groot zal zijn. We begrijpen heel goed dat het voor hen bijzonder moeilijke tijden zijn, en zoeken steeds een evenwicht tussen het warmmenselijke en de essenti ële veiligheid. De strijd tegen het coronavirus gaat jammer genoeg verder en een snelle beslissing was noodzakelijk. We kunnen er niet genoeg op wijzen dat voorzichtigheid, nu én de komende maanden, van cruciaal belang is. We willen geen enkel risico nemen, en
hopen op ieders begrip en verantwoordelijkheidszin om samen het coronavirus buiten de muren van het
Woonzorgcentrum te houden.”