Werken Bergwijkbrug Merelbeke gaan in augustus van start

De Bergwijkbrug (Fraterstraat) vormt samen met de Vandepittebrug (Hundelgemsesteenweg) en de Heiwijkbrug (complex Merelbeke E40-R4) een belangrijke verbinding over de Ringvaart voor het lokaal verkeer tussen Merelbeke-Centrum en Merelbeke Flora. De brug wordt vernieuwd, en ook de infrastructuur op en rond de brug wordt aangepakt. Vanaf begin augustus starten de werkzaamheden met de renovatie van de oevers van de Ringvaart en de aanleg van een derde rijstrook op de Guldensporenlaan.

EFRO-project
Eind 2019 verleende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de vergunning voor de bouw van de nieuwe Bergwijkbrug in Merelbeke. Het lokaal bestuur Merelbeke, De Vlaamse Waterweg NV, het Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de doorstroming en de verkeersveiligheid op en rond de Bergwijkbrug in de komende maanden te verbeteren. Het project kan – naast subsidies vanuit de provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van fietsinfrastructuur op de brug – ook nog rekenen op de steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met een subsidie van 736.000 euro.

Betere veiligheid en doorstroming op en rond de Bergwijkbrug
“De dag van vandaag stellen we hier heel wat mobiliteitsproblemen vast” zo zegt schepen van Mobiliteit Luc Van Huffel. “Zo zien we hier dagelijks tijdens de spitsuren lange files ontstaan zowel in de Guldensporenlaan als in de Fraterstraat. Op de brug is er geen ruimte voor fietspaden en geldt gemengd verkeer. Fietsers rijden dan ook vaak in het midden van de brug om de fietsopstelstrook aan de verkeerslichten van de Guldensporenlaan te bereiken. Ook de fietsoversteekplaats tussen het fietspad in de Ringvaartstraat en de Fraterstraat wordt als zeer onveilig ervaren. Met dit project proberen we de veiligheid en de doorstroming op en rond de Bergwijkbrug grondig te verbeteren.“

De verouderde Bergwijkbrug zal afgebroken en vervangen worden door een nieuwe, moderne brug die een veilige ruimte biedt voor zowel voetgangers, fietsers als autoverkeer. Om de doorstroming op de Guldensporenlaan te verbeteren, komt er een derde rijstrook bij op de Guldensporenlaan tussen het kruispunt met de Fraterstraat en de op- en afrit naar de R4. Voor fietsers vergroten we de verkeersveiligheid door de aanleg van een fietstunnel aan de Ringvaartstraat die aansluit op de Koekoeksdreef. Fietsers kunnen vanuit Flora zowel dan op als onder de brug door fietsen. Ook aan de verkeerslichten met de Guldensporenlaan komt er een veilige fietsoversteek en wordt de lichtenregeling aangepast. Ten slotte wordt ook de scheepvaart niet vergeten en worden de oevers aan de Ringvaart gerenoveerd zodat ze ook bij laagwater veilig op de Ringvaart kunnen varen.

Renovatie oevers Ringvaart en aanleg derde rijstrook Guldensporenlaan
“De langverwachte werken aan de Bergwijkbrug zullen begin augustus eindelijk van start kunnen gaan”, zo zegt schepen van Openbare Werken Pascal Rousseaux. “Deze werken zullen de komende maanden wel de nodige hinder met zich meebrengen. Zo starten we in augustus met de eerste 2 fasen van het project: de renovatie van de oevers aan de Ringvaart en de aanleg van een derde rijstrook op de Guldensporenlaan’. Het verkeer op de R4 Binnenring zal daardoor ter hoogte van de brug op één rijstrook moeten verlopen vanaf vrijdag 24 juli. Ook op de R4 Buitenring verloopt het verkeer over één rijstrook ter hoogte van de brug vanaf 16 augustus. Voor de werken op de Guldensporenlaan zal er tot aan het begin van het nieuwe academiejaar bijkomende hinder zijn voor fietsers en gemotoriseerd verkeer in de Guldensporenlaan. Enkel het gemotoriseerd verkeer richting Plataan/Bergwijkbrug zal langs de werfzone kunnen rijden.”

Belangrijk is ook dat de aannemer alles in het werk stelt om de bedrijven in de kleine Fraterstraat alsook in de Guldensporenlaan tijdens de werken bereikbaar te houden. Verkeer van en naar de Bergwijkbrug blijft mogelijk tot 4 januari 2021. Pas vanaf dan wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer voor de bouw van de nieuwe brug.

Eind juli krijgen alle inwoners van Merelbeke een Bergwijkkrantje in de bus met informatie over de fasering van de werken.

Wie meer informatie wenst over de werken aan de Bergwijkbrug, kan terecht op de webpagina van het lokaal bestuur Merelbeke via http://www.merelbeke.be/bergwijkbrug