Geen kermissen en evenementen tot en met 6 september.


Geraardsbergen. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft beslist om geen evenementen en kermissen toe te laten op het grondgebied van Geraardsbergen vanaf heden tot en met 6 september 2020. Dit is zowel het geval voor publieke als private evenementen. Halverwege augustus evalueren we de situatie opnieuw en zal er worden gecommuniceerd of evenementen na 6 september 2020 al dan niet kunnen doorgaan.

Burgemeester Guido De Padt verduidelijkt deze beslissing: “De situatie is ernstig! De experten dringen er sterk op aan om het aantal contacten tot een minimum te herleiden. Om zo een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Juist daarom hebben we geoordeeld dat we er zelf niet mogen voor zorgen dat mensen zich gaan groeperen en voor een verhoogd besmettingsrisico zorgen. Vandaar de beslissing om evenementen en kermissen tot nader order te vermijden.”
Guido De Padt wijst tevens op het feit dat er gedurende de voorbije weken “maar” vier inwoners van de Oudenbergstad positief hebben getest. “We willen geen Antwerpse toestanden en voeren dus proactief ingrepen in die het virus minder kansen geeft om toe te slaan.”, aldus de burgemeester.

Geraardsbergen bleef dus tot op vandaag gespaard van de oplopende besmettingen die andere steden en gemeenten in Belgi ë teisteren en we willen dit graag zo houden! We beseffen dat de maatregel om evenementen en kermissen te verbieden voor iedereen hard aankomt. Deze maatregel is echter cruciaal om mensenlevens te redden en ervoor te zorgen dat onze zorgverleners niet overbelast geraken. We vragen dan ook begrip en dringen erop aan dat iedereen strikt de gevraagde maatregelen naleeft.