Pretpakketten voor kwetsbare kinderen

Het Huis van het Kind bezorgde 120 kwetsbare kinderen uit Herzele een pretpakket voor de zomervakantie. Daarmee werd één van de acties uit het relanceplan van lokaal bestuur Herzele uitgevoerd.

“Covid-19 startte als een gezondheidscrisis, maar werd al snel ook een economische crisis”, zegt schepen Hilde Van Impe. “Zelfstandigen en ondernemers moesten de deuren sluiten en vele werknemers verloren al dan niet tijdelijk hun job. Voor kwetsbare huishoudens betekent dit inkomensverlies dat zij in de problemen kunnen geraken, omdat ze geen financi ële buffer hebben.”

“De kinderen uit deze gezinnen worden daarbij extra hard geraakt”, gaat schepen Van Impe verder.

“Binnen de krijtlijnen van het relanceplan werd daarom afgesproken om deze kinderen een pretpakket voor de zomervakantie te bezorgen. Dit pakket werd in de loop van de maand juli uitgedeeld door medewerkers van het Huis van het Kind aan ongeveer 120 kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. In het pakket zit o.a. een doe-boek, knutselmateriaal, spelletjes, … Alles werd aangekocht bij lokale ondernemers.”

Huis van het Kind

Het Huis van het kind is een samenwerkingsverband van verschillende partners, o.a. alle Herzeelse scholen, de jeugd-,sport- en cultuurdiensten, Kind en Gezin ,de CLB’s, het Sociaal huis, de kinderopvang enzovoort. Zij zetten zich samen in voor alle kinderen en gezinnen, maar met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare kinderen.