collage Lierdse landschappen

Twaalf Lierdenaars stapten samen 1505 km ten voordele van het Covid 19-onderzoek.

Gisteren liep de “100 km Covid Challenge” (powered by 100 km Dodentocht vzw) af.

Daar door de Coronacrisis de traditionele “Dodentocht” niet kon doorgaan boden de organisatoren voor deze 51ste editie een (virtueel) alternatief aan, nl. de “100Km Covid Challenge”.
Voor deze symbolische editie versoepelden ze uitzonderlijk en éénmalig de ondertussen legendarische regels.
Deze challenge liep van maandag 13 juli 2020 tot en met zondag 9 augustus 2020. De deelnemers hadden dus vier weken tijd om de totale afstand van 100 kilometer af te leggen. Het was niet de bedoeling dat men deze 100 kilometer aan één stuk wandelde of liep. Iedereen kon deze afstand spreiden over verschillende dagen, op zijn/haar eigen ritme en waar en wanneer men wilde.

Met deze editie wilden de organisatoren mensen motiveren en laten proeven van één van de leukste sportieve ontspanning die er is, namelijk wandelen en in het bijzonder met de verbondenheid van de grote “100Km Dodentocht familie”.
Deze editie werd opdragen aan al de mensen die tijdens deze crisis bleven zorgen voor onze maatschappij en daarom schenkt “100Km Dodentocht vzw” de opbrengst van deze Challenge aan de universiteiten van Gent en Leuven om de research naar een Covid-19 vaccin en naar preventieve maatregelen te ondersteunen.

Wie de challenge tot een goed einde bracht en binnen de maand 100 km stapte of liep ontving een virtuele medaille. Deze kon men op zijn sociale van zichzelf gegeven hebben.

Er schreven 17207 deelnemers in waarvan er 12281 een medaille in ontvangst mochten nemen.

Het ingezamelde bedrag bedroeg 171400 euro en er werd een totaal van 1713918 kilometer gestapt en gelopen.

In de deelnemerslijsten vonden we twaalf Lierdenaars terug die samen een totale afstand van 1505 kilometer stapten.

De voorzitster en secretaris van de plaatselijke wandelclub CSC Lierde vzw gaven het goede voorbeeld en stapten respectievelijk 276,75 en 212,66 kilometer.

BAES J ér émy

COLLIER Kurt

Sint-.Martens-Lierde

Lierde

48,13km

130,38km

CORIJN Sofie Lierde 100,63km
DE BORRE Kirsten Lierde 101,34km
DE TAEYE Riete Lierde 25,31km
HAELTERMAN Sandra Lierde 276,75km
SCHAILLIE Aline Sint-Martens-Lierde 107,24km
SOPHIE Beeckman Lierde 151,74km
SPITAELS Kenneth Sint-Martens-Lierde 143,22km
VALERIE Papegnies Lierde 103,03km
VINCK An Hemelveerdegem   104,62km
WASTYN Bert Lierde   212,66km
voorzitter CSC Lierde Sandra Haelterman
Voorzitter CSC LIERDE vzw = Sandra Haelterman
secretaris CSC Lierde vzw
Secretaris CSC LIERDE vzw = Bert Wastyn