Geuzenfeest Horebeke doet oproep tot solidariteit.

Net zoals veel andere evenementen en buurtfeesten zal er dit jaar geen Geuzenfeest worden georganiseerd in Horebeke.
Daar heeft corona een stokje voor gestoken.
“ We hadden er veel zin om er weer een spetterende editie van te maken en zo mensen dichter bij elkaar te brengen in Noord en Zuid. We hoopten ook om opnieuw het project van priester Amal in Varanasi in India te kunnen ondersteunen met een mooie bijdrage.
Maar corona besliste er anders over” zegt Cornelis Blommaert, woordvoerder van de vele vrijwilligers van het Geuzenfeest.
“Onze solidariteit met het Zuiden blijft echter nodig, meer dan ooit.

De corona-epidemie woedt ook in alle hevigheid in het overbevolkte India. Wie bovendien straatarm is, heeft het extra moeilijk om te overleven: daklozen, mensen in krottenwijken, weduwen, gastarbeiders, de armsten van de armen, kortom, deze heel kwetsbare groepen vechten om voedsel te vinden om te kunnen overleven” zegt Blommaert.
“In het voorjaar konden we uit de reserve van het Geuzenfeest al € 3.000 euro overmaken aan priester Amalraj in Varanasi in India. Onder andere met deze steun kon Amal zo’n drieduizend gezinnen van wat basislevensmiddelen voorzien. Hij geeft echter aan, dat zijn spaarpotje waarmee hij voedsel kan kopen, zo goed als leeg is.

Amal ervaart ook hoe moeilijk het is om voldoende gulle schenkers te vinden die zijn hulpverlening financieel gedurende de pandemie blijven ondersteunen.

Ondanks dat we geen Geuzenfeest kunnen organiseren laten we Amal en de mensen in India niet in de steek.

We durven een beroep te doen op de solidariteit van de ‘achterban’ en sympathisanten van het Geuzenfeest en doen een warme oproep om een genereuze duit in het zakje doen voor het project in India. Jouw gift is nu meer dan nodig op de rekening van vzw Geuzenhoek

BE75 0014 0572 9151 met als mededeling: ‘Geuzenfeest, project India’.

Wij zorgen er dan voor dat de middelen integraal aan priester Amal worden bezorgd.
En natuurlijk hopen we jullie volgende jaar allemaal terug te zien” besluit Blommaert.