Zottegemse ‘rioolnieuwtjes’

° Farys heeft opdracht gekregen om een ontwerper aan te stellen voor een saneringsproject in de Vierwegenstraat in Erwetegem. Doordat de riolering in slechte staat is en op enkele plaatsen dichtgegroeid is met wortels van aanpalende beplantingen, komt de goede afwatering van deze straat in het gedrang. Het saneringsproject omvat het aanleggen van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel + nieuwe wegverharding.

° Ook de Leeuwerikstraat (+ Smalleweg) in Leeuwergem krijgt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel maar hiervoor zijn eerst grondverwervingen noodzakelijk. Zo heeft de gemeenteraad recentelijk twee grondaankopen in de Leeuwerikstraat goedgekeurd: de ene met een oppervlakte van 482,20 m ² jegens de nv Elia Asset (Brussel) voor de prijs van 40.970 euro, en een tweede strook grond met een oppervlakte van 442 m ² werd voor 35.200 euro afgekocht van de nv Hobbyrama (Wolvertem).

° In de Welzijnstraat in Bevegem komt er tegelijk met de aanleg van een nieuwe riolering ook een volledige herinrichting van de parkeerstrook naast de eigenlijke rijbaan ter hoogte van de basisschool en van het naastliggende voetpad (ook van het aanliggende eerste deel van het voetpad in de Lyceumstraat). In de gemeenteraad van 20 april ll. was te horen dat deze werken gepland zijn in het voorjaar 2021.