Zelfgestuurd leren in GO! Atheneum Brakel

 

In het GO! Atheneum Brakel hebben ze tijdens de vakantiemaanden niet stil gezeten. Een aantal lokalen zijn volledig verbouwd en dit in functie van een nieuwe onderwijsstrategie. Met een stijgend leerlingaantal wordt volop ingezet op zelfgestuurd leren. Hierbij worden leerlingen aangemoedigd om hun leerproces in eigen handen te nemen om op die manier meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Ze werken op hun eigen tempo en er kan meer worden gedifferentieerd, naargelang de noden van elk kind.

Om dit te bewerkstelligen wordt er ook ingezet op co-teaching. Leerkrachten staan met twee voor een klasgroep, geven korte instructies en treden op als coach tijdens het verwerken van de leerinhouden.

De structuur van de lokalen werd hierop afgestemd: kleinere instructieruimtes en ruime leerruimtes waarin de leerlingen kunnen uitleg krijgen, circuleren, samenwerken en overleggen.

 

 

 

X