Aanvraag logistieke ondersteuning voor Zottegemse verenigingen beschikbaar

Stad Zottegem kreeg bijna 273.000 euro uit het Vlaams noodfonds ter ondersteuning van lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen.

Deze middelen worden verdeeld over drie subsidiesleutels: logistieke ondersteuning, hinderpremies ter compensatie van inkomstenverlies wegens corona, en injectiesubsidies. Nu heel wat verenigingen heropstarten na het zomerverlof is in eerste instantie een aanvraagformulier aangemaakt voor het verkrijgen van hygi ënisch materiaal, als onderdeel van de eerste subsidiesleutel ‘logistieke ondersteuning’.

Vanuit Stad Zottegem wordt hygi ënisch materiaal aangekocht in bulk dat elke sport-, jeugd- en cultuurvereniging kan gebruiken voor de organisatie van hun activiteiten. De verenigingen worden door een werkgroep — vertegenwoordigd door de drie sectoren sport, jeugd en cultuur — opgedeeld in drie categorie ën namelijk klein, middelgroot en groot.

In functie van de categorie heeft elke vereniging éénmalig recht op een maximumbedrag. Dit maximumbedrag kan ofwel rechtstreeks uitbetaald worden aan verenigingen op basis van een factuur van aangekocht hygi ënisch materiaal in 2020 ofwel wordt een pakket aangeboden ter waarde van dat maximumbedrag. Het pakket omvat mondmaskers, alcoholgel, alcoholspray, handschoenen en papieren rollen. Om in aanmerking te komen voor deze logistieke steunmaatregel, moeten verenigingen een online aanvraag indienen via deze link www.zottegem.be/coronasubsidies. Via mail worden ze op de hoogte gebracht van een datum en plaats waar ze hun pakket kunnen ophalen. De aanvraag kan tot uiterlijk 30 november 2020 ingediend worden. Na deze datum worden geen aanvragen meer goedgekeurd. De werkgroep is ondertussen ook volop bezig met de uitwerking van de hinderpremies en een specifieke aanvraagprocedure daarvoor. Wie daarover vragen heeft, kan terecht bij cultuur@zottegem.be.

X