Oud-vredegerecht Zottegem geschat op 635.000 euro. Dinsdag openbare verkoop

Met 15 ja-stemmen van de CD&V- en N-VA-meerderheid tegen 7 neen-stemmen van de SP.A en 7 onthoudingen van Groen en Open VLD werd in de gemeenteraadszitting van 18 mei goedkeuring gehecht aan de intentie van het college van burgemeester en schepenen om het voormalige vredegerechtsgebouw aan de Grotenbergestraat 54 openbaar te verkopen. Het stadsbestuur wil hiermee voorkomen dat de leegstaande villa op middellange termijn helemaal zou verloederen en vervallen.

Van in de jaren ’70 werd het gebouw door de Federale Overheidsdienst Justitie gebruikt als onderdak voor het vredegerecht maar sinds deze lagere rechtbank in 2017 naar buurgemeente Herzele verhuisde, staat het gebouw leeg. De villa en omliggende tuin hebben gezamenlijk een kadastrale oppervlakte van 7.551,72 m ². De openbare verkoop ervan heeft plaats komende dinsdag 15 september om 14 uur in de feestzaal Bevegemse Vijvers en zal geleid worden door notaris Johan De Blauwe (*). Zeker te vermelden is dat aan de (ver)koop de uitdrukkelijke voorwaarde gekoppeld is dat gebouw en tuin steeds moeten behouden blijven en niet mogen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een nieuwbouwproject.

Wanneer op de komende openbare zitdag geen of een te laag bod zou uitgebracht worden — in het schattingsverslag is de waarde op 635.000 euro bepaald — zullen er opnieuw kijkdagen georganiseerd worden en zal daarna de verkoop verlopen via www.biddit.be. Op deze website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zullen kandidaat-kopers dan elektronisch een bindend bod kunnen uitbrengen.

 

(*) Johan De Blauwe werd bij Koninklijk Besluit van 29 januari 2020 benoemd tot notaris ter vervanging van François Story aan wie ontslag werd verleend. Zijn notariskantoor is ook aan de Molenstraat 24.