Opmerkelijke muurschildering verrijkt Grote Routepad Vlaamse Ardennen

De GR-routes zijn langeafstandsroutes voor wandelaars, die dwars door ons land en door heel Europa lopen. Daarnaast zijn er ook streeklussen, zoals de streek-GR Vlaamse Ardennen. Om die mooie route in de kijker te zetten en om wandelaars wat leuke extra's te bieden, werkt de dienst cultuur samen met vrijwilligers aan het project GvR Vlaamse Ardennen.

Vollanderboom was 135 en dus geen 150 jaar oud

Onderzoek door de dienst Onroerend Erfgoed heeft uitgewezen dat de Vollanderboom in Strijpen 135 en dus geen 150 jaar oud was.

“Zelden heeft het onverwacht verdwijnen van een monument de bevolking zo beroerd, als op 9 februari 2020. Toen maaide winterstorm Ciara genadeloos de oude, bekende, beeldbepalende populier op de Vollanderkouter in Strijpen neer”, klinkt het bij de dienst Onroerend Erfgoed. “Hij speelde vaak een rol op sleutelmomenten in het leven van de mensen uit de buurt. Er werden ontelbaar veel communie- en trouwfoto’s gemaakt. Na de storm organiseerde men een wake, en kwamen de mensen van heinde en ver om afscheid te nemen van “de Vollander”. Onze Facebookposts over de boom bereikten meer mensen dan ooit.”

“Enige tijd later arriveerde er een groot transport in ons erfgoeddepot, met een pakje voor Kristof: een gigantische stamschijf van een gigantische boom. Hij zou voor eens en altijd kunnen bepalen wat de leeftijd van de Vollander is. We kregen immers regelmatig vragen naar de juiste leeftijd. Deze Marilandicapopulier werd vaak in de pers nogal gemakkelijk “een 150 jaar oude boom” genoemd. Maar klopt dat wel? Aan de slag dus! Met de hulp van InVerde werd de enorme blok hout verzaagd tot een handelbaar stukje en opgeschuurd, klaar om onderzocht te worden.”

“Kristof telde in totaal… 128 jaarringen! Dat zou de boom dateren in 1892. Maar het onderzochte staal werd genomen op 2 à 3 meter hoogte. De boom had dus nog enkele jaren nodig om tot die hoogte te groeien. Die jaren mogen we er dus nog bijtellen. Maar veel jaren ‘ontbreken’ er niet, want de jaarringen vertellen ons dat de Vollander al van in z’n jeugd snel groeide. Dat geeft de Vollander een leeftijd van rond de 130 à 135 jaar! Geen 150 dus, maar toch de moeite. Over de plantdatum geven de jaarringen jammer genoeg geen informatie. Onze inschatting is dat hij ergens tussen 1890 en 1900 op zijn bekende plekje geplant werd.”

Lees ook:

Historie van onze gesneuvelde Vollander-boom uit Strijpen

 

X