Week van de Fair Trade van 7 tot 17 oktober


Geraardsbergen. Tijdens de Week van de Fair Trade pakt Oxfam-Wereldwinkel Geraardsbergen uit met een campagne vol promoties en strijden ze voor een eerlijke en duurzame chocoladesector met mensenrechten en milieu in de hoofdrol. Je kan terecht in de wereldwinkel, elke maandag van 9u30 tot 12u30, op woensdag van 14u tot 17u en op zaterdag van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 17u.  “De promoties zorgen niet voor lagere prijzen voor de boeren. Integendeel. Meer dan ooit hamert Oxfam-Wereldwinkels op het belang van eerlijke prijzen voor boeren. “Eerlijke prijzen zijn de basis van duurzaam voedsel en van duurzame producten. Als een boer geen eerlijke prijs betaalt, kan hij/zij niet op een duurzame manier produceren,” zegt Mieke Willems, directeur Fair Trade bij Oxfam.

In de chocoladesector zijn te lage prijzen bittere ernst. Door de lage prijzen kunnen de meeste cacaoboeren zelfs niet voorzien in de meest essenti ële uitgaven, zoals voedsel en huisvesting. Daarom zijn eerlijke prijzen een kwestie van mensenrechten en roept Oxfam alle chocoladebedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen.  “Met een Bite to Fight-reep weet je dat de cacaoboer een eerlijk prijs krijgt en de ondersteuning krijgt om op een duurzame manier te produceren. Tegelijk ondersteun je de strijd om de volledige chocoladesector te veranderen en eerlijke prijzen te garanderen aan alle boeren.”

Zorgplicht (facultatief)

Oxfam ijvert voor een wet die over alle sectoren heen respect voor mensenrechten en milieu de norm moet maken. Een zogeheten zorgplichtwet verplicht bedrijven om mensenrechten en milieu te respecteren in hun volledige keten en moet het mogelijk maken om hen de (spreekwoordelijke) rekening te presenteren, wanneer er toch schade of schendingen zouden voorvallen. Oxfam wil daadkrachtige actie van onze Belgische en Europese beleidsmakers. En een wetgeving die zijn tanden laat zien en toont aan welke minimumvereisten bedrijven consequent moeten voldoen.

Zeg het met een cartoon

Om de campagne te ondersteunen zal op zaterdag 10 oktober een illustrator bezig zijn in de wereldwinkel. Klanten krijgen de gelegenheid om hun handtekening te plaatsen op de illustratie als teken dat zij het eens zijn met de eisen van Oxfam wereldwinkel. handtekenen als

X