ILvA schakelt in de lente van 2021 over van gele vuilzakken naar grijze container


Foto: ILvA


Geraardsbergen. In de loop van   2021 voert ILvA het systeem “gewogen diftar” in. Dit betekent dat restfractie niet meer via de gele zakken, maar in een grijze container moet aangeboden worden. Zowel restfractie als GFT worden dan gewogen en je betaalt per kilogram afval. De invoering gebeurt in verschillende fasen en start in de lente van 2021.

Met gewogen diftar wil ILvA de afvalberg kleiner maken, door de gezinnen zelf verantwoordelijk te maken voor de afvalkost.

Wie goed sorteert, heeft in principe weinig restfractie.
Bijna alle plastic verpakkingen mogen ondertussen in de blauwe zak en alle keukenresten, ook etensresten, mogen in de GFT-container. Wie afval vermijdt en goed sorteert, zal dus een lagere afvalrekening hebben dan wie dat niet doet. Een eerlijke en rechtvaardige aanpak. In andere gemeenten waar dit systeem wordt toegepast, verkleint de afvalberg drastisch na de invoer van gewogen diftar. Ook in Oosterzele, waar ILvA dit systeem voor de inzameling van de restfractie al toepast, zijn de inwoners er in geslaagd om afval te vermijden en beter te sorteren: de hoeveelheid restfractie daalde er van 127 naar 94,6 kg per inwoner.

Het gebruik van containers heeft veel voordelen.
Voor onze laders betekent dit een ergonomische manier van werken, in tegenstelling tot het dragen van zakken. Containers kunnen gerecycleerd worden, terwijl gele zakken mee verbrand worden (jaarlijks maar liefst 215 ton aan plastic). Zakken kunnen scheuren, onwel ruiken en voor ongevallen met scherpe voorwerpen zorgen.

Types containers
Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter), zodat het volume kan worden aangepast naargelang de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor appartementsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.

Tarieven
Ook de tarieven voor de afvalinzameling liggen vast. Bij gewogen diftar bestaat je kost uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt en een kost per kilogram. Voor de restfractie is de vaste aanbiedkost 0,25 euro voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor een container van 240 liter. De kost per kilogram restfractie is 0,25 euro. De vaste aanbiedkost voor GFT is 0,125 euro. Je betaalt 0,085 euro per kilogram GFT.

Na de zomer krijgen de eerste inwoners een brief
De invoer van gewogen diftar verloopt in fasen. De eerste inwoners krijgen na de zomermaanden een brief in de brievenbus met nodige info. We houden je zeker op de hoogte over de timing in jouw gemeente!

Meer info?
Vragen? Stel ze gerust via info@ilva.be!

http://www.ilva.be/ilva-schakelt-over-naar-containers-voor-restfractie/