WarmeWilliam – een voorzichtige eerst stap

Open VLD Oosterzele

Goed dat nu – met #WarmeWilliam – een voorzichtige eerst stap wordt gezet richting het inzetten op mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Open Vld plus Oosterzele pleitte vorig jaar, op de gemeenteraad van november 2019, voor de opmaak van een actieplan tegen eenzaamheid (zie inhoud van het voorstel https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/dagorde_GR_OR/2019/GR/GR20191121/Bijkomende%20punten%20Open%20Vld%20plus%20GR%20nov%202019%20(002).pdf) De gemeenteraad heeft op 21 november 2019 een principevoorstel van Open Vld plus goedgekeurd over de uitwerking van een “actieplan buurgerichte zorg” om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Op de gemeenteraad van oktober jl, bleek na een vraag van onze fractie, dat rond de opmaak van een allesomvattend actieplan nog geen concrete stappen waren gezet. Open Vld plus heeft de vraag herhaald om hier werk van te maken, en aangeboden hier mee aan te werken. Zeker in deze Corona-tijden is hier zeer sterke nood aan. Er werd, na onze vraagstelling, aangekondigd dat “Warme William” naar Oosterzele komt. Een project dat inzet op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Ook als die zicht eenzaam voelen. “Het is goed dat nu – met #WarmeWilliam – een voorzichtige eerst stap wordt gezet richting het inzetten op mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Nu tijd om snel werk te maken van dat allesomvattend plan, zoals vorig jaar al door ons werd bepleit!”